cs:tcs-send-csr2.html

Podání žádosti

Na stránce Podání žádosti pečlivě vyplňte formulář.

Druh certifikátu

V současné době lze požádat pouze o běžný certifikát s ověřením organizace. Certifikáty pro gridové účely (e-science) ani certifikáty s rozšířeným ověřením (EV) bohužel nelze vydat a dohledné době se tento stav nezmění.

DNS jméno serveru

Do pole DNS jméno serveru (do pole CN předmětu) uveďte hlavní DNS jméno. Případná další (alternativní) jména uvádějte do pole DNS jména serveru (oddělená mezerou), které se objeví po vyplnění prvního pole.

Vlastní žádost

V poslední části formuláře vložte nejprve vygenerovaná data žádosti o certifikát ve formátu PEM. Zvolte také délku platnosti certifikátu.

Žádost o serverový certifikát
Ukázka správně vyplněné žádosti.

Odeslání žádosti

Po kliknutí na tlačítko “Pokračovat” je žádost odeslána ke schválení jmenovaným zástupcem vaší organizace. O schválení budete informováni emailem. Formulář se vymaže, abyste mohli vyplnit žádost o další serverový certifikát.

Žádost o serverový certifikát
Ukázka odeslaného formuláře.

Last modified:: 2023/09/25 13:14