cs:tcs-send-csr2.html

Podání žádosti

Na stránce Podání žádosti pečlivě vyplňte formulář.

Druh certifikátu

Pečlivě zvažte, pro jaký účel má být certifikát vystaven. Pokud se jedná o běžný server, vyberte pro něj příslušný typ certifikátu; typ certifikátu eScience je určen pouze pro servery zapojené do gridové infrastruktury - nepožadujte tedy tento typ certifikátu, pokud si nejste opravdu jisti, že jej potřebujete.

Pro servery, které pracují s uživatelskými údaji, jako je např. poskytovatel identity (IdP) v rámci eduID.cz, je možné použít certifikáty s rozšířenou validací. Používejte je pouze pro výjimečné servery. Tento typ certifikátu je k dispozici pod volbou běžný s rozšířeným ověřenením (EV).

DNS jméno serveru

Do pole DNS jméno serveru (do pole CN předmětu) uveďte hlavní DNS jméno. Případná další (alternativní) jména uvádějte do pole DNS jména serveru (oddělená mezerou), které se objeví po vyplnění prvního pole.

Vlastní žádost

V poslední části formuláře vložte nejprve vygenerovaná data žádosti o certifikát ve formátu PEM. Zvolte také délku platnosti certifikátu.

Žádost o serverový certifikát
Ukázka správně vyplněné žádosti.

Odeslání žádosti

Po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ je žádost odeslána ke schválení jmenovaným zástupcem vaší organizace. O schválení budete informováni emailem. Formulář se vymaže, abyste mohli vyplnit žádost o další serverový certifikát.

Žádost o serverový certifikát
Ukázka odeslaného formuláře.

Poslední úprava:: 2016/12/13 11:43