cs:tcs-issuance2.html

Ověření a zpracování žádosti

Zpracování vaší žádosti je provedeno v několika krocích. V závislosti na zvoleném typu certifikátu (viz podání žádosti), vytíženosti správců a technických podmínkách může trvat od několika minut až po několik dnů. Životní cyklus zpracování vaší žádosti může mít tyto etapy:

Last modified:: 2020/11/03 14:38