cs:tcs-issuance2.html

Toto je starší verze dokumentu!


Ověření a zpracování žádosti

Zpracování vaší žádosti je provedeno v několika krocích. V závislosti na zvoleném typu certifikátu (viz podání žádosti), vytíženosti správců a technických podmínkách může trvat od několika minut až po několik dnů. Životní cyklus zpracování vaší žádosti může mít tyto etapy:

Poslední úprava:: 2015/08/10 16:44