cs:st-tcs-server-install-postfix.html

Instalace pro Postfix

Upravte konfigurační soubor “main.cf”

 
smtpd_tls_cert_file = cert_file.pem
smtpd_tls_key_file = server_key_file.pem
cert-file.pem

soubor obsahující certifikát serveru a certifikát TERENA SSL CA 4

Soubor vytvoříte příkazem:

$ cat server_cert_file.pem TCS_cert_file.pem > cert_file.pem

server_cert_file.pem

soubor obsahující serverový certifikát

TCS_cert_file.pem

soubor obsahující certifikát TERENA SSL CA, lze použít kompletní řetěz stažený ze stránky s certifikátem

cert_file.pem

soubor, do kterého se zkopírují certifikáty serveru a TERENA SSL CA 4

server_key_file.pem

soubor obsahující nezašifrovaný privátní klíč

Last modified:: 2020/11/03 14:47