cs:ch-server.html

Serverový certifikát

CESNET nabízí následující druhy certifikátů pro servery:

Certifikáty TCS Server

Serverové certifikáty TCS Server vydává pro CESNET společnost Sectigo v rámci projektu Trusted Certificate Service (TCS).

Kořenovým certifikátům certifikačních autorit společnosti Sectigo implicitně důvěřují běžné webové prohlížeče. Certifikáty TCS Server se proto hodí pro webové (a jiné) servery, ke kterým přistupují běžní uživatelé internetu. Pravidla a procedury pro jejich vydávání určuje jejich vydavatel. Jejich popis najdete v návodu Serverové certifikáty TCS. Tyto certifikáty nelze použít pro gridové účely.

Certifikáty vydané CESNET CA 4

Tyto certifikáty lze použít pro gridové servery. Aby běžné webové prohlížeče důvěřovaly serverovým certifikátům vydaným CESNET CA 4, je nutné do nich nainstalovat kořenový certifikát. Proto jsou pro běžné webové servery vhodnější certifikáty TCS Server. Na rozdíl od nich ale nabízí CESNET CA vyšší flexibilitu při definování profilů certifikátů. Proto jsou certifikáty od CESNET CA vhodné pro servery, které vyžadují certifikáty se specifickým obsahem.

Last modified:: 2020/11/30 12:00