cs:ch-server.html

Serverový certifikát

CESNET nabízí následující druhy certifikátů pro servery:

Certifikáty TCS Server

Serverové certifikáty TCS Server vydává pro CESNET společnost DigiCert v rámci projektu Trusted Certificate Service (TCS).

Kořenovým certifikátům certifikačních autorit společnosti DigiCert implicitně důvěřují běžné webové prohlížeče. Certifikáty TCS Server se proto hodí pro webové (a jiné) servery, ke kterým přistupují běžní uživatelé internetu. Pravidla a procedury pro jejich vydávání určuje jejich vydavatel. Jejich popis najdete v návodu Serverové certifikáty TCS.

Certifikáty vydané CESNET CA

Aby běžné webové prohlížeče důvěřovaly serverovým certifikátům vydaným CESNET CA, je nutné do nich nainstalovat kořenový certifikát. Proto jsou pro běžné webové servery vhodnější certifikáty TCS Server. Na rozdíl od nich ale nabízí CESNET CA vyšší flexibilitu při definování profilů certifikátů. Proto jsou certifikáty od CESNET CA vhodné pro servery, které vyžadují certifikáty se specifickým obsahem.

Poslední úprava:: 2017/03/06 12:42