cs:ch-personal-ca4.html

Osobní certifikáty CESNET CA4

CESNET CA4 vydává osobní certifikáty použitelné k přihlašování ke gridovým službám, pro digitální podpis a k šifrování dat.

Osobní certifikáty jsou vydávány s platností maximálně na 13 měsíců.

Pro vyřízení žádosti o certifikát je nutná osobní registrace u registrační úřadu a předložení písemných dokladů potvrzujících správnost identifikačních dat uvedených v žádosti.

Z kapacitních a organizačních důvodů vydává CESNET CA4 osobní certifikáty především uživatelům z organizací, které nemají a nemohou mít aktivovanou službu Osobní certifikáty TCS. Osobní certifikát od CESNET CA4 mohou získat:

  • osoby zúčastněné na výzkumných projektech CESNETu,
  • správci systémů a služeb provozovaných členy sdružení a institucemi zúčastněnými na výzkumných projektech CESNETu a
  • zaměstnanci CESNETu.

Doporučujeme upřednostňovat osobní certifikáty TCS všude, kde je to možné.

Uživatel v roli správce Identity Provider v eduID.cz musí mít i nadále platný osobní certifikát od CESNET CA4. Ostatní služby poskytované CESNETem plně akceptují certifikáty od TCS. Důvodem je kruhová závislost mezi eduID.cz a TCS.

Last modified:: 2020/11/30 11:50