cs:tcs-personal.html

Osobní certifikáty TCS

Osobní certifikáty TCS slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost Sectigo. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.

Osobní certifikáty TCS

jsou osobní certifikáty použitelné k zabezpečení elektronické pošty. Certifikáty obsahují jméno uživatele, název jeho domovské organizace, unikátní identifikátor uživatele přidělený jeho domovskou organizací a emailové adresy ověřené domovskou organizací.

Vydávají se na tři roky roky.

Certifikáty vydává certifikační úřad TERENA Personal CA 4.

Osobní certifikáty TCS jsou dostupné uživatelům organizací zařazených v národní akademické federaci identit eduID.cz prostřednictvím federovaného webového portálu.

V této kapitole najdete návody

Last modified:: 2023/11/02 14:12