cs:tcs-personal.html

Osobní certifikáty TCS

Osobní certifikáty TCS slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost Sectigo. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.

Osobní certifikáty TCS

jsou osobní certifikáty použitelné k zabezpečení elektronické pošty. Certifikáty obsahují jméno uživatele, název jeho domovské organizace, unikátní identifikátor uživatele přidělený jeho domovskou organizací a emailové adresy ověřené domovskou organizací.

Vydávají se na tři roky roky.

Certifikáty vydává certifikační úřad TERENA Personal CA 4.

Upozornění
Z důvodu problémů na straně dodavatele nelze gridové certifikáty TCS vydávat. Tento stav se výhledově pravděpodobně nezlepší. Text níže je tedy pouze informační. Pokud požadujete certifikát pro gridové účely, použijte certifikát od CESNET CA 4.

Osobní gridové (eScience) certifikáty TCS

jsou osobní certifikáty použitelné k autentizaci v gridových infrastrukturách a k zabezpečení elektronické pošty. Přístup k těmto certifikátům je možný jen na vyžádání organizací, standardně se neposkytují. Certifikáty obsahují jméno uživatele, název jeho domovské organizace, unikátní identifikátor uživatele přidělený jeho domovskou organizací a emailové adresy ověřené domovskou organizací.

Vydávají se na 395 dní (cca 13 měsíců).

Certifikáty vydává certifikační úřad TERENA eScience Personal CA 4 akreditovaný u EUGridPMA.

Osobní certifikáty TCS jsou dostupné uživatelům organizací zařazených v národní akademické federaci identit eduID.cz prostřednictvím federovaného webového portálu.

V této kapitole najdete návody

Last modified:: 2020/11/30 11:53