cs:tcs-personal.html

Osobní certifikáty TCS

Osobní certifikáty TCS slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.

Vydávání běžných osobních certifikátů není z důvodu závažné chyby v CPS spuštěno. Prosím používejte osobní eScience (gridové) certifikáty.

Osobní eScience certifikáty TCS

jsou osobní certifikáty použitelné k autentizaci v gridových infrastrukturách a k zabezpečení elektronické pošty. Certifikáty obsahují jméno uživatele zbavené diakritiky, anglický název jeho domovské organizace, unikátní identifikátor uživatele přidělený jeho domovskou organizací a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací.

Vydávají se na 395 dní (cca 13 měsíců).

Certifikáty vydává certifikační úřad TERENA eScience Personal CA 3 akreditovaný u EUGridPMA.

Osobní certifikáty TCS jsou dostupné uživatelům organizací zařazených v národní akademické federaci identit eduID.cz prostřednictvím federovaného webového portálu.

V této kapitole najdete návody

Poslední úprava:: 2017/03/03 13:06