cs:tcs-zprovozneni-vereni.html

Ověření organizace

Následujícím krokem ze strany DigiCertu je ověření všech tří (český, anglický, cesky) názvů organizace. DigiCert jeden každý název chápe jako samostatnou organizaci a ověřování probíhá nezávisle na sobě.

V některých případech úředníci provádějící ověření vystačí s veřejně dohledatelnými informacemi. V jiných komunikují emailem anebo telefonem (tentokrát na číslo uvedené ve jmenování) přímo s jmenovaným hlavním administrativním zástupcem organizace a vyžádají si další info, aby mohli aktivovat všechny dostupné typy certifikátů.

Jsou prováděny tyto stupně ověření:

OV

Základní ověření organizace. Většinou naskočí po ověření, že administrativní kontakt existuje a v organizaci pracuje. Je prováděno pro všechny tři varianty názvu organizace.

EV

Rozšířené ověření organizace. DigiCert využívá věřejné oficiální i neoficiální rejstříky organizací. Případně si může vyžádat zakládající listiny dokazující existenci organizace. Ověření se provádí pro všechny tři varianty názvu organizace.

Grid

Ověření organizace pro gridová prostředí. Proces je obdobný EV ověření.

Toto ověření se provádí pouze pro anglický název organizace. Je nezbytné pro zprovoznění osobních certifikátů.

Stav procesu ověřování organizace je vidět na portálu DigiCertu pod Account→Organization Validation. Proces schvalování můžete urychlit mimo jiné požádáním o příslušný typ certifikátu. Žádosti o certifikát jako ostatní operace provádějte pouze prostřednictvím portálu CESNETu - https://tcs.cesnet.cz/

Ukázka stavu validace organizace

Ukázka stavu validace organizace

Poslední úprava: 2015/10/16 10:42