cs:st-user-rekey4.html

Toto je starší verze dokumentu!


Obnovení osobního certifikátu vydaného CESNET CA4

Co musí být splněno

Pro obnovení osobního certifikátu podle tohoto návodu musí být splněny následující podmínky:

  1. Máte platný osobní certifikát vydaný CESNET CA3 nebo CESNET CA4 a máte k němu příslušný privátní klíč. Pokud tomu tak není, je nutné částečně opakovat proces registrace.
  2. Nový certifikát má mít stejný obsah jako stávající certifikát. Pokud požadujete certifikát s jiným obsahem, postupujte podle návodu Změna obsahu certifikátu.

Poslání žádosti

ři žádosti o obnovení certifikátu nevytvářejte nový záznam v databázi LAI.
K ověření žádosti není nutná osobní návštěva registrační autority - veškerá komunikace probíhá elektronicky.

Pokud máte k dispozici email s oznámením o blížící se expiraci certifikátu

Odpovězte na tento email. Většinou stačí ve vašem mailovém klientovi stisknout tlačítko Odpovědět nebo Reply a mail odeslat. Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 nebo CESNET CA 4 certifikátem a že v odpovědi zůstal zachován původní text oznámení, nebo alespoň řádek se sériovým číslem:

...
a sériovým číslem: XX:XX:XX:XX:...
...

Pokud žádný email nemáte

Na adresu prolonger@cesnet-ca.cz pošlete podepsaný e-mail obsahující žádost o obnovení certifikátu s textem:

Žádám o obnovení osobního certifikátu
se sériovým číslem: XX:XX:XX:XX:...

Sériové číslo musí být v hexadecimálním tvaru s dvojtečkami (viz návod Jak zjistit sériové číslo certifikátu). Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 nebo CESNET CA4 certifikátem.

Vygenerování certifikátu

Automat ověří Váš podpis a zašle Vám aktivační data pro generátor certifikátů.

Automat může v některých případech odpovědět se zpožděním, buďte prosím trpěliví a vyčkejte, nejlépe do následujícího pracovního dne.

Poslední úprava:: 2019/10/31 11:03