cs:st-user-change4.html

Změna obsahu certifikátu

Chcete-li změnit informace obsažené v certifikátu (např. přidat/odebrat/změnit emailovou adresu), pošlete žádost elektronickou poštou na adresu ra@cesnet.cz. V žádosti jednoznačně popište požadované změny. Uveďte kompletní subjekt certifikátu, ve kterém chcete změny provést. Žádost musí být podepsána vaším stávajícím platným certifikátem.

Registrační autorita ověří oprávněnost požadovaných změn - budete vyzváni k potvrzení platnosti funkčnosti nově přidávaných emailových adres podobně jako při prvotní registraci.

Po úspěšném ověření provede registrační autorita změny v záznamu vašeho certifikátu a zašle vám aktivační data pro generátor certifikátů.

Poslední úprava:: 2019/10/31 11:05