cs:st-server-lai.html

Vytvoření záznamu serveru

Před vydáním prvního certifikátu pro server/službu je potřeba vytvořit záznam serveru v databázi subjektů. K vytvoření záznamu slouží WWW aplikace LAI.

Podle pokynů vyplňte požadované údaje:

  • Do položky Jméno uveďte DNS jméno severu, pro který je certifikát určen.
  • Jako kontaktní adresu uveďte svoji emailovou adresu, kterou budete používat pro komunikaci s CESNET CA - tato adresa musí být uvedena ve vašem osobním certifikátu.
  • V položce DNS uveďte všechna DNS jména, pod kterými má být server/služba dosažitelný, včetně jména uvedeného v položce jméno.
  • Chcete-li, aby uživatelé přistupovali k serveru/službě i uvedením IP adresy (většina služeb je dostupná pod DNS jménem), uveďte i všechny požadované IP adresy do položky IP.
  • Se seznamu vyberte svoji organizaci.

Podle vybrané organizace nabídne aplikace seznam registračních úřadů, které mohou vaši žádost vyřídit. Vyberte jeden z nich.

Přístupový kód

Po vyplnění potřebných údajů vydá aplikace přístupový kód. Opište jej do pole Ověření přístupového kódu a odešlete záznam k registraci tlačítkem Vytvořit.

Ověření záznamu

Po vytvoření záznamu provede aplikace kontrolu vámi zadané kontaktní emailové adresy - pošle testovací zprávu, na kterou musíte odpovědět.

Po ověření emailové adresy je záznam uzamčen a předán vybranému registračnímu úřadu ke zpracování. Registrační úředník ověří platnost žádosti a odešle žadateli na kontaktní adresu aktivační data pro generátor certifikátů v zašifrované zprávě.

Last modified:: 2020/01/07 11:25