cs:st-server-cca.html

Serverové certifikáty CESNET CA4

Velmi doporučujeme místo serverových certifikátů od CESNET CA4 používat serverové certifikáty TCS.

Předpoklady a podmínky

Certifikační autorita CESNET CA4 vydává serverové certifikáty pro servery provozované českými vysokými školami a Akademií věd ČR.

O vydání serverového certifikátu může požádat osoba pověřená příslušnou institucí (viz Oprávnění žádat o serverový certifikát), která disponuje platným osobním certifikátem vydaným certifikační autoritou CESNET CA4.

Oprávnění žádat o serverový certifikát

O certifikáty pro servery nebo služby může žádat pouze osoba, kterou organizace, která má zaregistrováno doménové jméno uvedené v žádosti, k této činnosti pověří. Pověření musí být

  • písemné, opatřené razítkem organizace a při doručení registrační autoritě CESNET CA4 by nemělo být starší než 1 měsíc, nebo
  • zaslané datovou schránkou z datové schránky organizace (identifikátor datové schránky CESNETu je gn35eaq). V tomto případě nemusí být opatřeno razítkem organizace.

Vzor pověření

Pan X.Y., narozen 1.9.1919 v Libni, trvale bytem Libeňský most 1, 180 00 Libeň,
je oprávněn žádat o vystavení X.509 certifikátů pro servery s DNS jmény
v doménách libuni.cz, fp.linubi.cz a cs.libuni.cz. Toto pověření platí od
30.8.2002 do odvolání.

Zároveň potvrzujeme, že První univerzita v Libni je řádným držitelem registrace
k výše uvedeným doménovým jménům.
Last modified:: 2024/03/05 15:00