cs:st-server-cca-revoke.html

Odvolání certifikátu

O odvolání certifikátu požádáte elektronickou poštou podepsanou osobním certifikátem poslanou příslušnému registračnímu úřadu. Nezapomeňte uvést sériové číslo certifikátu, který chcete odvolat a důvod pro odvolání.

Příklad textu zprávy

Žádám o odvolání certifikátu cn=mail.org.cz,o=Moje Organizace,dc=cesnet-ca,dc=cz,
sériové číslo 12345678. Důvodem k odvolání je prozrazení privátního klíče.
Last modified:: 2017/02/16 14:03