cs:st-server-cca-rekey.html

Obnovení certifikátu

O blížícím se termínu expirace serverového certifikátu je správce informován elektronickou poštou poslanou na registrovanou kontaktní adresu. Zpráva je zformátována tak, že stačí odeslat odpověď podepsanou osobním certifikátem a ta bude vyhodnocena jako žádost o obnovení certifikátu. Po jejím zpracování pošle příslušný registrační úřad žadateli zašifrované aktivační kódy na registrovanou kontaktní adresu.

V případě, že budete chtít obnovit certifikát před obdržením upozornění na expiraci (např. po vyřízení žádosti o změnu obsahu certifikátu), pošlete žádost elektronickou poštou podepsanou osobním certifikátem na adresu příslušného registračního úřadu. Nezapomeňte uvést sériové číslo certifikátu, který chcete obnovit.

Příklad textu zprávy

Žádám o vydání aktivačních kódů pro obnovení certifikátu
cn=mail.org.cz,o=Moje Organizace,dc=cesnet-ca,dc=cz, sériové číslo 12345678.
Last modified:: 2022/12/12 14:11