cs:st-server-cca-channge.html

Změna obsahu certifikátu

O změnu obsahu serverového certifikátu může požádat ten, kdo požádal o jeho registraci. Žádost o změnu je nutné poslat elektronickou poštou podepsanou žadatelovým osobním certifikátem vydaným CESNET CA4 na adresu registračního úřadu, který vydání certifikátu schválil.

Příklad textu zprávy

Žádám o změnu IP adresy z 1.2.3.4 na 5.6.7.8 v certifikátu cn=mail.org.cz,o=Moje Organizace,dc=cesnet-ca,dc=cz.

Obdobně postupujte i při žádosti o změnu kontaktní adresy.

Last modified:: 2020/01/07 11:27