cs:ch-tcs-ssl-ca-crt-crl.html

Kořenové certifikáty TERENA SSL CA

AddTrust External CA Root

Jméno CA CN=AddTrust External CA Root, OU=AddTrust External TTP Network, O=AddTrust AB, C=SE
Vydavatel CN=AddTrust External CA Root, OU=AddTrust External TTP Network, O=AddTrust AB, C=SE
Platnost od 30. květen 2000
Platnost do 30. květen 2020
Sériové číslo 01
Otisk SHA1 02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68
Otisk SHA256 68:7F:A4:51:38:22:78:FF:F0:C8:B1:1F:8D:43:D5:76:67:1C:6E:B2:BC:EA:B4:13:FB:83:D9:65:D0:6D:2F:F2
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

UTN-USERFirst-Hardware

Jméno CA CN=UTN-USERFirst-Hardware, OU=http://www.usertrust.com, O=The USERTRUST Network, L=Salt Lake City, ST=UT, C=US
Vydavatel CN=AddTrust External CA Root, OU=AddTrust External TTP Network, O=AddTrust AB, C=SE
Platnost od 7. červen 2005
Platnost do 30. květen 2020
Sériové číslo 48:4B:AC:F1:AA:C7:D7:13:43:D1:A2:74:35:49:97:25
Otisk SHA1 3D:4B:2A:4C:64:31:71:43:F5:02:58:D7:E6:FD:7D:3C:02:1A:52:9E
Otisk SHA256 CD:1E:E3:7F:0F:4A:C1:AA:3F:67:59:F3:CA:D9:98:D1:C5:81:F7:C1:E0:39:BA:89:1C:82:44:EF:9E:3A:D9:CE
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

TERENA SSL CA

Jméno CA CN=TERENA SSL CA, O=TERENA, C=NL
Vydavatel CN=UTN-USERFirst-Hardware, OU=http://www.usertrust.com, O=The USERTRUST Network, L=Salt Lake City, ST=UT, C=US
Platnost od 18. květen 2009
Platnost do 30. květen 2020
Sériové číslo 4B:C8:14:03:2F:07:FA:6A:A4:F0:DA:29:DF:61:79:BA
Otisk SHA1 3A:88:17:64:47:2B:64:41:DD:B3:AF:DD:47:C6:B8:B7:6E:E7:BA:1D
Otisk SHA256 5C:42:8B:01:3B:2E:3F:0D:30:AB:B5:BE:BD:92:D0:66:DC:06:DC:22:33:29:EB:0F:C7:35:60:99:46:CF:8E:1C
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout


Řetěz certifikátů Stáhnout (PEM)

Last modified:: 2017/02/10 13:23