cs:ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html

Řetěz serverových certifikátů TCS s běžným ověřením (OV)

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS (serverové certifikáty), poskytované od 1. 5. 2020.


RSA certifikáty


USERTrust RSA Certification Authority (kořenový certifikát)

Jméno CA C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Platnost od 1. února 2010
Platnost do 18. ledna 2038
Sériové číslo 01:fd:6d:30:fc:a3:ca:51:a8:1b:bc:64:0e:35:03:2d
Otisk SHA1 2b:8f:1b:57:33:0d:bb:a2:d0:7a:6c:51:f7:0e:e9:0d:da:b9:ad:8e
Otisk SHA256 e7:93:c9:b0:2f:d8:aa:13:e2:1c:31:22:8a:cc:b0:81:19:64:3b:74:9c:89:89:64:b1:74:6d:46:c3:d4:cb:d2
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)


GEANT OV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT OV RSA CA 4
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Platnost od 18. únor 2020
Platnost do 1. květen 2033
Sériové číslo da:43:bd:13:9b:d2:58:bb:4d:d6:1c:ac:c4:f3:db:e0
Otisk SHA1 c2:82:6e:26:6d:74:05:d3:4e:f8:97:62:63:6a:e4:b3:6e:86:cb:5e
Otisk SHA256 37:83:4f:a5:ea:40:fb:f7:b6:11:96:95:59:62:e1:ca:05:58:87:24:35:e4:20:66:53:d3:f6:20:dd:8e:98:8e
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (GEANT.crl.sectigo.com)
Řetěz certifikátů (jen mezilehlé certifikáty) Stáhnout (PEM)
Řetěz certifikátů (včetně kořene) Stáhnout (PEM)ECC certifikáty


USERTrust ECC Certification Authority (kořenový certifikát)

Jméno CA C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust ECC Certification Authority
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust ECC Certification Authority
Platnost od 12. únor 2010
Platnost do 18. leden 2038
Sériové číslo 5c:8b:99:c5:5a:94:c5:d2:71:56:de:cd:89:80:cc:26
Otisk SHA1 d1:cb:ca:5d:b2:d5:2a:7f:69:3b:67:4d:e5:f0:5a:1d:0c:95:7d:f0
Otisk SHA256 4f:f4:60:d5:4b:9c:86:da:bf:bc:fc:57:12:e0:40:0d:2b:ed:3f:bc:4d:4f:bd:aa:86:e0:6a:dc:d2:a9:ad:7a
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)


GEANT OV ECC CA 4 (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT OV ECC CA 4
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust ECC Certification Authority
Platnost od 18. únor 2020
Platnost do 1. květen 2033
Sériové číslo eb:8e:81:19:71:29:f4:af:64:ef:81:4a:2f:50:ce:e9
Otisk SHA1 8a:63:c0:19:62:01:65:b8:51:20:c8:de:b3:36:2d:07:95:02:04:86
Otisk SHA256 08:37:99:e8:b2:b9:01:6e:44:70:2e:bf:9b:f3:69:ce:25:3f:e1:fb:eb:65:0e:5d:f1:0e:f4:4d:87:bf:3b:ae
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)
Last modified:: 2021/11/09 11:16