cs:ch-tcs-ssl-ca-3-crt-crl.html

Kořenové certifikáty a revokační seznamy běžných serverových certifikátů TCS

Na této stránce jsou uvedeny kořenové certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů služby CESNET TCS Server, poskytované od 13.7.2015.

DigiCert Assured ID Root CA

Jméno CA CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Vydavatel CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 10. listopad 2006
Platnost do 10. listopad 2031
Sériové číslo 0C:E7:E0:E5:17:D8:46:FE:8F:E5:60:FC:1B:F0:30:39
Otisk SHA1 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43
Otisk SHA256 3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)

TERENA SSL CA 3

Jméno CA CN=TERENA SSL CA 3, O=TERENA, L=Amsterdam, ST=Noord-Holland, C=NL
Vydavatel CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 18. listopad 2014
Platnost do 18. listopad 2024
Sériové číslo 08:70:BC:C5:AF:3F:DB:95:9A:91:CB:6A:EE:EF:E4:65
Otisk SHA1 77:B9:9B:B2:BD:75:22:E1:7E:C0:99:EA:71:77:51:6F:27:78:7C:AD
Otisk SHA256 BE:B8:EF:E9:B1:A7:3C:84:1B:37:5A:90:E5:FF:F8:04:88:48:E3:A2:AF:66:F6:C4:DD:7B:93:8D:6F:E8:C5:D8
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)


Řetěz certifikátů Stáhnout (PEM)
Last modified:: 2017/02/16 14:54