cs:ch-tcs-p-escience-sectigo-crt-crl.html

Certifikační řetěz osobních gridových (eScience) certifikátů TCS

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS eScience Personal (osobní gridové certifikáty), poskytované od 1. 5. 2020.


USERTrust RSA Certification Authority (kořenový certifikát)

Jméno CA C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Platnost od 1. února 2010
Platnost do 18. ledna 2038
Sériové číslo 01:fd:6d:30:fc:a3:ca:51:a8:1b:bc:64:0e:35:03:2d
Otisk SHA1 2b:8f:1b:57:33:0d:bb:a2:d0:7a:6c:51:f7:0e:e9:0d:da:b9:ad:8e
Otisk SHA256 e7:93:c9:b0:2f:d8:aa:13:e2:1c:31:22:8a:cc:b0:81:19:64:3b:74:9c:89:89:64:b1:74:6d:46:c3:d4:cb:d2
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)


GEANT eScience Personal CA 4 (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT eScience Personal CA 4
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Platnost od 18. únor 2020
Platnost do 1. květen 2033
Sériové číslo aa:32:72:ee:da:1b:19:a6:37:f6:f2:56:2a:f4:ee:f1
Otisk SHA1 ad:5f:20:a4:13:b8:31:5f:1c:5f:0c:9a:ed:79:c9:83:15:76:33:06
Otisk SHA256 d0:38:2a:c5:81:9f:95:ad:10:23:8c:be:6e:3c:4e:d3:d8:24:1c:d9:54:d2:65:3f:ea:47:0a:c9:f3:90:cd:4d
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)
Last modified:: 2021/10/27 09:02