cs:ch-tcs-p-comodo-crt-crl.html

Kořenové certifikáty a revokační seznamy osobních certifikátů TCS Comodo

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS Personal předchozího dodavatele Comodo.

AAA Certificate Services

Jméno CA CN=AAA Certificate Services, O=Comodo CA Limited, L=Salford, ST=Greater Manchester, C=GB
Vydavatel CN=AAA Certificate Services, O=Comodo CA Limited, L=Salford, ST=Greater Manchester, C=GB
Platnost od 1. leden 2004
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 01
Otisk SHA1 D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49
Otisk SHA256 D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

UTN-USERFirst-Client Authentication and Email

Jméno CA CN=UTN-USERFirst-Client Authentication and Email, OU=http://www.usertrust.com, O=The USERTRUST Network, L=Salt Lake City, ST=UT, C=US
Vydavatel CN=AAA Certificate Services, O=Comodo CA Limited, L=Salford, ST=Greater Manchester, C=GB
Platnost od 1. leden 2004
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 7C:7C:5D:BD:FD:82:11:1A:73:BE:CD:FC:27:01:B8:F0
Otisk SHA1 E6:A6:7A:FD:55:3B:5B:CB:E9:01:AA:B1:0F:A9:4C:A8:25:66:BC:27
Otisk SHA256 56:5C:82:70:2B:5E:C6:32:02:75:4D:4F:4B:76:CC:3B:AE:32:A4:C9:14:6E:D3:BE:CD:73:A4:04:FF:AD:4C:DE
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

TERENA Personal CA

Jméno CA CN=TERENA Personal CA, O=TERENA, C=NL
Vydavatel CN=UTN-USERFirst-Client Authentication and Email, OU=http://www.usertrust.com, O=The USERTRUST Network, L=Salt Lake City, ST=UT, C=US
Platnost od 18. květen 2009
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 73:FE:57:FA:DF:B8:C5:08:81:7B:66:B9:6B:F0:2D:EF
Otisk SHA1 F2:22:20:1E:88:F5:76:05:16:6F:D0:13:BD:6A:E0:B5:5B:90:80:C6
Otisk SHA256 62:61:6E:9B:11:BD:0E:3A:35:83:60:C8:3B:78:DB:C5:BE:EA:57:5C:90:B9:7E:68:24:48:33:FB:30:43:7C:6B
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

TERENA eScience Personal CA

Jméno CA CN=TERENA eScience Personal CA, O=TERENA, C=NL
Vydavatel CN=UTN-USERFirst-Client Authentication and Email, OU=http://www.usertrust.com, O=The USERTRUST Network, L=Salt Lake City, ST=UT, C=US
Platnost od 18. květen 2009
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 5D:FF:50:EA:FE:0F:53:46:88:9F:80:41:8F:E7:42:C8
Otisk SHA1 7C:F0:F3:2C:72:04:4A:01:7E:7C:87:13:68:94:75:57:92:37:A5:BD
Otisk SHA256 F4:05:07:7C:71:74:70:3B:97:81:C7:95:44:A7:BE:99:42:63:85:4D:15:17:3E:61:A8:D1:9A:28:CF:7A:4A:B1
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout
Poslední úprava:: 2017/02/14 15:39