cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html

Řetěz serverových certifikátů TCS s rozšířeným ověřením (EV)

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS (serverové certifikáty) s rozšířeným ověřením (EV), poskytované od 1. 5. 2020.


AAA Certificate Services (kořenový certifikát)

Jméno CA C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Vydavatel C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Platnost od 1. leden 2004
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 1
Otisk SHA1 d1:eb:23:a4:6d:17:d6:8f:d9:25:64:c2:f1:f1:60:17:64:d8:e3:49
Otisk SHA256 d7:a7:a0:fb:5d:7e:27:31:d7:71:e9:48:4e:bc:de:f7:1d:5f:0c:3e:0a:29:48:78:2b:c8:3e:e0:ea:69:9e:f4
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.comodoca.com)

Stáhnout (crl.comodo.net)


USERTrust RSA Certification Authority (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Vydavatel C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Platnost od Mar 12. březen 2019
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 39:72:44:3a:f9:22:b7:51:d7:d3:6c:10:dd:31:35:95
Otisk SHA1 d8:9e:3b:d4:3d:5d:90:9b:47:a1:89:77:aa:9d:5c:e3:6c:ee:18:4c
Otisk SHA256 68:b9:c7:61:21:9a:5b:1f:01:31:78:44:74:66:5d:b6:1b:bd:b1:09:e0:0f:05:ca:9f:74:24:4e:e5:f5:f5:2b
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)


GEANT EV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT EV RSA CA 4
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Platnost od 18. únor 2020
Platnost do 1. květen 2033
Sériové číslo 04:7b:8b:6d:09:b1:65:67:42:a8:a7:c1:86:9c:9f:aa
Otisk SHA1 0F:A8:18:8F:72:A1:56:AD:14:53:0F:76:BF:F0:C7:35:71:D5:31:55
Otisk SHA256 db:ac:2f:ae:4f:8c:94:9b:1a:30:cf:87:1e:ab:58:95:7f:64:20:b7:97:a5:12:55:06:b8:ce:dd:48:f5:d7:84
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (GEANT.crl.sectigo.com)
Řetěz certifikátů Stáhnout (PEM)
Last modified:: 2020/07/21 16:01