cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-3-crt-crl.html

Kořenové certifikáty a revokační seznamy EV serverových certifikátů TCS

Na této stránce jsou uvedeny kořenové certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů služby CESNET TCS Server EV (serverové certifikáty s rozšířeným ověřením), poskytované od 13.7.2015.

DigiCert High Assurance EV Root CA

Jméno CA CN=DigiCert High Assurance EV Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Vydavatel CN=DigiCert High Assurance EV Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 10. listopad 2006
Platnost do 10. listopad 2031
Sériové číslo 02:AC:5C:26:6A:0B:40:9B:8F:0B:79:F2:AE:46:25:77
Otisk SHA1 5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25
Otisk SHA256 74:31:E5:F4:C3:C1:CE:46:90:77:4F:0B:61:E0:54:40:88:3B:A9:A0:1E:D0:0B:A6:AB:D7:80:6E:D3:B1:18:CF
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

TERENA SSL High Assurance CA 3

Jméno CA CN=TERENA SSL High Assurance CA 3, O=TERENA, L=Amsterdam, ST=Noord-Holland, C=NL
Vydavatel CN=DigiCert High Assurance EV Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 18. listopad 2014
Platnost do 18. listopad 2024
Sériové číslo 0B:5C:34:35:67:5B:24:67:C0:D7:32:37:F9:0D:5F:94
Otisk SHA1 A7:8A:AB:DE:7F:5B:77:15:40:D3:33:B5:05:87:4C:82:04:AA:D2:06
Otisk SHA256 BE:6A:0D:9E:1D:11:5F:22:93:F6:AB:F1:1B:3E:C8:E8:82:E2:44:26:EE:EB:09:AA:A5:03:59:79:93:E7:7A:25
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)


Řetěz certifikátů Stáhnout (PEM)
Last modified:: 2017/02/16 14:54