cs:ch-tcs-esci-ssl-ca-4-crt-crl.html

Řetěz serverových gridových (eScience) certifikátů TCS

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS eScience (serverové gridové certifikáty), poskytované od 1. 5. 2020.


AAA Certificate Services (kořenový certifikát)

Jméno CA C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Vydavatel C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Platnost od 1. leden 2004
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 1
Otisk SHA1 d1:eb:23:a4:6d:17:d6:8f:d9:25:64:c2:f1:f1:60:17:64:d8:e3:49
Otisk SHA256 d7:a7:a0:fb:5d:7e:27:31:d7:71:e9:48:4e:bc:de:f7:1d:5f:0c:3e:0a:29:48:78:2b:c8:3e:e0:ea:69:9e:f4
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.comodoca.com)

Stáhnout (crl.comodo.net)


USERTrust RSA Certification Authority (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Vydavatel C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=Comodo CA Limited, CN=AAA Certificate Services
Platnost od Mar 12. březen 2019
Platnost do 31. prosinec 2028
Sériové číslo 39:72:44:3a:f9:22:b7:51:d7:d3:6c:10:dd:31:35:95
Otisk SHA1 d8:9e:3b:d4:3d:5d:90:9b:47:a1:89:77:aa:9d:5c:e3:6c:ee:18:4c
Otisk SHA256 68:b9:c7:61:21:9a:5b:1f:01:31:78:44:74:66:5d:b6:1b:bd:b1:09:e0:0f:05:ca:9f:74:24:4e:e5:f5:f5:2b
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)


GEANT eScience SSL CA 4 (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT eScience SSL CA 4
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Platnost od 18. únor 2020
Platnost do 1. květen 2033
Sériové číslo 37:db:9a:38:06:d7:0a:c7:3e:38:d1:df:ef:6e:51:2a
Otisk SHA1 e9:3b:5f:c1:89:2b:69:31:61:84:f1:dd:1e:a0:c5:f7:71:6f:85:96
Otisk SHA256 27:7f:0f:ca:26:3e:12:85:6d:ba:a4:dd:0a:df:04:20:4f:7f:98:cf:d7:2c:e9:c9:38:07:e3:77:e3:4c:88:76
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (GEANT.crl.sectigo.com)
Řetěz certifikátů Stáhnout (PEM)
Last modified:: 2020/07/21 16:09