cs:ch-tcs-esci-ssl-ca-3-crt-crl.html

Kořenové certifikáty a revokační seznamy eScience serverových certifikátů TCS

Na této stránce jsou uvedeny kořenové certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů služby CESNET TCS Server eScience (gridové serverové certifikáty), poskytované od 1.7.2015.

DigiCert Assured ID Root CA

Jméno CA CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Vydavatel CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 10. listopad 2006
Platnost do 10. listopad 2031
Sériové číslo 0C:E7:E0:E5:17:D8:46:FE:8F:E5:60:FC:1B:F0:30:39
Otisk SHA1 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43
Otisk SHA256 3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)

TERENA eScience SSL CA 3

Jméno CA CN=TERENA eScience SSL CA 3, O=TERENA, L=Amsterdam, ST=Noord-Holland, C=NL
Vydavatel CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 18. listopad 2014
Platnost do 18. listopad 2024
Sériové číslo 0C:B6:A0:BE:50:0E:3F:A4:06:B5:75:70:0E:0F:FE:6C
Otisk SHA1 F3:51:BD:13:1E:DC:6C:06:7B:34:84:EC:08:EB:53:4C:7F:A7:57:25
Otisk SHA256 E1:BE:6B:BB:B7:0F:5A:24:1E:73:6F:C4:4C:6A:21:60:BF:6C:E1:9B:95:ED:D6:7B:F7:BE:89:6E:83:77:87:45
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)


Řetěz certifikátů Stáhnout (PEM)
Last modified:: 2017/02/16 14:54