cs:ch-tcs-esci-ssl-ca-2-crt-crl.html

Kořenové certifikáty TERENA eScience SSL CA 2

AddTrust External CA Root

Jméno CA CN=AddTrust External CA Root, OU=AddTrust External TTP Network, O=AddTrust AB, C=SE
Vydavatel CN=AddTrust External CA Root, OU=AddTrust External TTP Network, O=AddTrust AB, C=SE
Platnost od 30. květen 2000
Platnost do 30. květen 2020
Sériové číslo 01
Otisk SHA1 02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68
Otisk SHA256 68:7F:A4:51:38:22:78:FF:F0:C8:B1:1F:8D:43:D5:76:67:1C:6E:B2:BC:EA:B4:13:FB:83:D9:65:D0:6D:2F:F2
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

USERTrust RSA Certification Authority

Jméno CA CN=USERTrust RSA Certification Authority, O=The USERTRUST Network, L=Jersey City, ST=New Jersey, C=US
Vydavatel CN=AddTrust External CA Root, OU=AddTrust External TTP Network, O=AddTrust AB, C=SE
Platnost od 30. květen 2000
Platnost do 30. květen 2020
Sériové číslo 13:EA:28:70:5B:F4:EC:ED:0C:36:63:09:80:61:43:36
Otisk SHA1 EA:B0:40:68:9A:0D:80:5B:5D:6F:D6:54:FC:16:8C:FF:00:B7:8B:E3
Otisk SHA256 1A:51:74:98:0A:29:4A:52:8A:11:07:26:D5:85:56:50:26:6C:48:D9:88:3B:EA:69:2B:67:B6:D7:26:DA:98:C5
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

TERENA eScience SSL CA 2

Jméno CA CN=TERENA eScience SSL CA 2, O=TERENA, L=Amsterdam, ST=Noord-Holland, C=NL
Vydavatel CN=USERTrust RSA Certification Authority, O=The USERTRUST Network, L=Jersey City, ST=New Jersey, C=US
Platnost od 9. říjen 2014
Platnost do 8. říjen 2024
Sériové číslo CB:72:4D:C4:85:FD:4F:11:B9:45:A8:F1:38:03:7B:B2
Otisk SHA1 1C:CD:A0:E1:3F:AE:EB:FA:31:1D:BC:10:48:FB:28:54:03:94:AA:D7
Otisk SHA256 31:62:26:A1:0D:20:DA:22:44:D1:DA:8B:C0:B2:82:83:5A:DA:97:DD:A9:4F:90:15:3C:3C:BF:9F:D5:08:F3:FB
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout


Řetěz certifikátů Stáhnout (PEM)

Last modified:: 2017/02/10 13:22