cs:ch-tcs-ds-crt-crl.html

Kořenové certifikáty a revokační seznamy dokumentových certifikátů TCS - v současné době se nevydávají

Na této stránce jsou uvedeny kořenové certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů služby CESNET TCS Document Signing, poskytované od 1.3.2017.

DigiCert Assured ID Root CA

Jméno CA CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Vydavatel CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 10. listopad 2006
Platnost do 10. listopad 2031
Sériové číslo 0C:E7:E0:E5:17:D8:46:FE:8F:E5:60:FC:1B:F0:30:39
Otisk SHA1 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43
Otisk SHA256 3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)

DigiCert Document Signing CA

Jméno CA CN=DigiCert Document Signing CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Vydavatel CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 5. listopad 2013
Platnost do 5. listopad 2028
Sériové číslo 09:C7:B7:DB:B2:78:24:37:91:19:5E:6A:B1:33:87:10
Otisk SHA1 FB:3A:7F:7C:9D:E7:30:60:09:4F:B2:65:E3:76:F2:CA:86:DA:23:40
Otisk SHA256 B9:C3:07:3A:AD:74:B3:68:83:2F:54:97:95:8E:27:9B:1D:27:77:CA:F8:84:17:13:B2:8A:B1:0A:4B:AA:08:10
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)


Řetěz certifikátů Stáhnout (PEM)
Last modified:: 2021/09/14 10:53