cs:ch-tcs-cs-digicert-crt-crl.html

Kořenové certifikáty a revokační seznamy aplikačních certifikátů TCS - v současné době se nevydávají

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS Code Signing, poskytované do roku 2019.

DigiCert High Assurance EV Root CA

Jméno CA CN=DigiCert High Assurance EV Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Vydavatel CN=DigiCert High Assurance EV Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 10. listopad 2006
Platnost do 10. listopad 2031
Sériové číslo 02:AC:5C:26:6A:0B:40:9B:8F:0B:79:F2:AE:46:25:77
Otisk SHA1 5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25
Otisk SHA256 74:31:E5:F4:C3:C1:CE:46:90:77:4F:0B:61:E0:54:40:88:3B:A9:A0:1E:D0:0B:A6:AB:D7:80:6E:D3:B1:18:CF
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

DigiCert EV Code Signing CA (SHA2)

Jméno CA CN=DigiCert EV Code Signing CA (SHA2), OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Vydavatel CN=DigiCert High Assurance EV Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 18. duben 2012
Platnost do 18. duben 2027
Sériové číslo 03:F1:B4:E1:5F:3A:82:F1:14:96:78:B3:D7:D8:47:5C
Otisk SHA1 60:EE:3F:C5:3D:4B:DF:D1:69:7A:E5:BE:AE:1C:AB:1C:0F:3A:D4:E3
Otisk SHA256 C7:46:0B:0E:DD:A1:B4:4C:8E:21:64:B2:34:EB:EC:C3:96:2A:6A:37:A9:36:B7:4A:6E:7D:46:68:29:38:F0:84
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)


Řetěz certifikátů Stáhnout (PEM)
Last modified:: 2021/09/14 10:52