cs:ch-special.html

Speciální certifikáty

Speciální certifikáty vydává pro CESNET společnost DigiCert v rámci projektu Trusted Certificate Service (TCS).

CESNET nabízí následující druhy certifikátů pro zvláštní účely:

Certifikáty TCS pro podpis kódu aplikací

Certifikáty jsou určené vývojářům za účelem podepisování spustitených souborů, programových balíčků a skriptů.

Návod pro podání žádosti o certifikát a jeho použití naleznete na stránce Certifikáty TCS pro podpis kódu aplikací.

Certifikáty TCS pro podpis dokumentů

Certifikáty slouží pro elektronické podepisování dokumentů za účelem stvrzení jejich pravosti a zabránění neautorizovaných úprav jejich obsahu.

Tento typ certifikátů nyní nelze vydat v rámci služby TCS a nebude to bohužel možné ani v blízké budoucnosti. Pokud takový certifikát potřebujete, zažádejte si o něj sami u libovolné certifikační autority, která tento produkt nabízí.

Certifikáty pro roboty

Tyto gridové certifikáty mají stejné použití jako certifikáty osobní a své uplatnění nalézají všude tam, kde namísto fyzické osoby neinteraktivně podepisuje, šifruje, dešifruje či se autentizuje aplikace, démon, automat či robot. Stejně jako TCS osobním certifikátům i robotovým důvěřuje většina klientů elektronické pošty.

U služby TCS se tyto certifikáty navíc používají k ověření přístupu ke strojovému podání žádosti o serverový certifikát.

Návod pro podání žádosti o certifikát a jeho použití naleznete na stránce Certifikáty TCS pro roboty.

Last modified:: 2020/11/03 15:02