cs:ch-personal.html

Toto je starší verze dokumentu!


Osobní certifikáty CESNET CA3

CESNET CA3 vydává osobní certifikáty použitelné k autentizaci, pro digitální podpis a k šifrování dat.

Osobní certifikáty jsou vydávány s platností maximálně na 13 měsíců.

Pro vyřízení žádosti o certifikát je nutná osobní registrace u registrační úřadu a předložení písemných dokladů potvrzujících správnost identifikačních dat uvedených v žádosti.

Z kapacitních a organizačních důvodů vydává CESNET CA3 osobní certifikáty především uživatelům z organizací, které nemají a nemohou mít aktivovanou službu Osobní certifikáty TCS. Osobní certifikát od CESNET CA3 mohou získat:

  • osoby zúčastněné na výzkumných projektech CESNETu,
  • správci systémů a služeb provozovaných členy sdružení a institucemi zúčastněnými na výzkumných projektech CESNETu a
  • zaměstnanci CESNETu.

Doporučujeme upřednostňovat osobní certifikáty TCS všude, kde je to možné.

Poslední úprava:: 2012/06/04 10:26