cs:ch-intro.html

CESNET CA

CESNET CA poskytuje PKI služby akademické komunitě ČR - zaměstnancům a studentům českých vysokých škol, Akademie věd ČR a organizací, které s nimi spolupracují při vykonávání jejich výzkumných, vzdělávacích a administrativních funkcí a ostatních organizací připojených k síti CESNET2.

CESNET CA je provozována sdružením CESNET, z. s. p. o.

Kontakt

CESNET CA
CESNET, z. s. p. o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Email: ca@cesnet.cz

Dotazy a hlášení chyb, prosím, směřujte na výše uvedenou adresu elektronické pošty.

Mezinárodní spolupráce

CESNET CA je akreditována u EuGridPMA, člena IGTF.

Kořenové certifikáty CESNET CA jsou dostupné v úložišti evropských akademických certifikačních autorit TACAR.

Ověření identity

K ověření identity je možné přijít na registrační míst do Prahy nebo do Brna. Návštěvu registračního místa (místo i termín) je vždy nutné si předem domluvit na adrese ra@cesnet.cz.

V Praze nás najdete v sídle sdružení CESNET. U vstupu do CESNETu z telefonního automatu volejte Pracoviště stálé služby.

V Brně je registrační místo umístěno v sídle MetaCentra na adrese:
Centrum CERIT-SC MU
Šumavská 416/15 - areál CENTRUM ŠUMAVSKÁ
budova B, 3. patro - vchod od parku na Chaloupeckého náměstí

Hlavním vchodem z Chalupeckého náměstí, vlevo po schodech nahoru půl patra do přízemí, průchodem vlevo mezi JÍDELNOU a automatem na kávu k výtahu v levém křídle. Výtahem do 3. patra. Z výtahu vlevo na konec chodby - dveře č. 4.128 (Centrum CERIT-SC MU a CESNET, z. s. p. o.). Kontakt dostanete od příslušného registračního úředníka.

Podpora certifikátů TCS

V případě problému nebo dotazu k certifikátu TCS kontaktujte podporu na adrese tcs-ra@cesnet.cz.

Last modified:: 2022/05/19 15:45