cs:ch-cca-crt-crl.html

Toto je starší verze dokumentu!


Kořenové certifikáty a revokační seznamy CESNET CA

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit provozovaných CESNET CA.

CESNET CA Root

CESNET CA Root vydává certifikáty podřízeným certifikačním autoritám:

Jméno CA CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 24. únor 2009
Platnost do 24. únor 2029
Sériové číslo 87:F7:FA:00:73:69:14:4F
Otisk SHA1 E7:84:74:90:F7:11:43:FC:CE:F6:F6:5A:30:DA:1F:23:9E:0F:D7:BA
Otisk SHA256 C0:71:2E:7F:29:5D:64:3E:9A:A6:B7:26:86:DD:E1:9A:B6:81:69:C2:2B:63:A1:3B:F9:15:80:D9:05:52:62:AB
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

CESNET CA 4

Jméno CA CN=CESNET CA 4, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 20. května 2018
Platnost do 22. května 2028
Sériové číslo F4:EA:56:82:9A:36
Otisk SHA1 7B:2F:BA:0C:D9:3F:EE:D2:B0:69:1F:53:E7:EB:AD:05:A7:23:FC:74
Otisk SHA256 44:15:CE:97:5D:B5:64:16:16:4f:9D:09:D6:4A:B1:1C:E0:61:63:06:60:AF:27:41:0C:B4:66:D3:A2:CC:8A:0A
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

CESNET CA 3

Jméno CA CN=CESNET CA 3, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 15. prosinec 2009
Platnost do 18. prosinec 2019
Sériové číslo F4:EA:56:82:9A:31
Otisk SHA1 DD:85:B7:6A:F9:6B:C6:5B:CE:83:43:7D:8C:A6:B0:A3:67:EB:BB:FB
Otisk SHA256 AD:06:C4:21:AD:72:D7:79:3F:70:14:58:25:A6:76:D0:F3:C8:CC:BE:FC:75:B9:AE:B4:39:F9:4A:72:3B:D0:21
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout


Řetěz certifikátů CESNET CA3 Stáhnout (PEM)
Řetěz certifikátů CESNET CA4 Stáhnout (PEM)

CESNET Personal Signing CA 2

Jméno CA CN=Personal Signing 2, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 18. dubna 2018
Platnost do 28. dubna 2028
Sériové číslo F4:EA:56:82:9A:34
Otisk SHA1 C8:97:D7:A2:14:EB:16:05:91:C1:BA:7B:0F:EA:22:62:A5:6B:E3:BA
Otisk SHA256 39:8F:2F:45:F3:0C:80:52:B4:80:3A:91:EA:4A:37:EB:43:61:B6:7E:B3:78:FE:75:BD:C4:62:B3:54:2D:5A:97
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)

CESNET Personal Signing CA

Jméno CA CN=Personal Signing, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 27. únor 2009
Platnost do 2. březen 2019
Sériové číslo F4:EA:56:82:9A:2F
Otisk SHA1 A2:EC:74:BA:FF:58:AD:51:8D:54:FE:88:57:22:C7:85:AB:D3:C1:EC
Otisk SHA256 6F:A3:C1:40:4A:3A:0F:F0:2C:E0:3C:60:A8:44:EB:B1:C3:79:C4:54:C8:F1:63:58:BF:8E:FF:DF:94:0D:3B:F6
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

Původní CESNET CA

Činnost certifikační autority CESNET CA byla ukončena v roce 2011.

Jméno CA CN=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 17. červen 2005
Platnost do 17. červen 2025
Sériové číslo 42:B2:EA:1F
Otisk SHA1 B6:D8:8D:9D:CD:72:DF:1B:D6:CB:2E:EF:8E:64:2F:73:21:24:23:95
Otisk SHA256 BC:FD:A1:98:B5:56:97:B9:FF:F2:10:0D:E4:04:B2:CA:BA:4C:83:21:BD:B4:91:19:25:44:F5:EE:65:31:EB:E9
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout
Poslední úprava:: 2019/10/24 13:50