cs:ch-cca-crt-crl.html

Kořenové certifikáty a revokační seznamy CESNET CA

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit provozovaných CESNET CA.


CESNET CA Root 2 (kořenový certifikát)

Jméno CA CN=CESNET CA Root 2, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root 2, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 1. září 2023
Platnost do 1. září 2043
Sériové číslo ab:cd:ef
Otisk SHA1 fc:7d:e8:09:74:78:91:01:c8:5e:2d:13:7e:cc:f6:97:6e:0b:a6:89
Otisk SHA256 28:9f:f3:15:0e:25:6b:a3:68:1a:87:42:17:90:48:d9:0f:51:12:cd:4f:ca:9a:88:49:1c:a3:b0:2a:0c:85:ce
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout


CESNET CA Root

CESNET CA Root vydává certifikáty podřízeným certifikačním autoritám:

Jméno CA CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 24. únor 2009
Platnost do 24. únor 2029
Sériové číslo 87:f7:fa:00:73:69:14:4f
Otisk SHA1 e7:84:74:90:f7:11:43:fc:ce:f6:f6:5a:30:da:1f:23:9e:0f:d7:ba
Otisk SHA256 c0:71:2e:7f:29:5d:64:3e:9a:a6:b7:26:86:dd:e1:9a:b6:81:69:c2:2b:63:a1:3b:f9:15:80:d9:05:52:62:ab
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout


CESNET CA 4

Jméno CA CN=CESNET CA 4, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 20. května 2018
Platnost do 22. května 2028
Sériové číslo f4:ea:56:82:9a:36
Otisk SHA1 7b:2f:ba:0c:d9:3f:ee:d2:b0:69:1f:53:e7:eb:ad:05:a7:23:fc:74
Otisk SHA256 44:15:ce:97:5d:b5:64:16:16:4f:9d:09:d6:4a:b1:1c:e0:61:63:06:60:af:27:41:0c:b4:66:d3:a2:cc:8a:0a
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout
Řetěz certifikátů CESNET CA4 Stáhnout (PEM)


CESNET Personal Signing CA 2

Jméno CA CN=Personal Signing 2, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 18. dubna 2018
Platnost do 28. dubna 2028
Sériové číslo f4:ea:56:82:9a:34
Otisk SHA1 c8:97:d7:a2:14:eb:16:05:91:c1:ba:7b:0f:ea:22:62:a5:6b:e3:ba
Otisk SHA256 39:8f:2f:45:f3:0c:80:52:b4:80:3a:91:ea:4a:37:eb:43:61:b6:7e:b3:78:fe:75:bd:c4:62:b3:54:2d:5a:97
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Last modified:: 2023/11/02 14:21