cs:ch-cca-crt-crl.html

Kořenové certifikáty a revokační seznamy CESNET CA

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit provozovaných CESNET CA.


CESNET CA Root

CESNET CA Root vydává certifikáty podřízeným certifikačním autoritám:

Jméno CA CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 24. únor 2009
Platnost do 24. únor 2029
Sériové číslo 87:f7:fa:00:73:69:14:4f
Otisk SHA1 e7:84:74:90:f7:11:43:fc:ce:f6:f6:5a:30:da:1f:23:9e:0f:d7:ba
Otisk SHA256 c0:71:2e:7f:29:5d:64:3e:9a:a6:b7:26:86:dd:e1:9a:b6:81:69:c2:2b:63:a1:3b:f9:15:80:d9:05:52:62:ab
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout


CESNET CA 4

Jméno CA CN=CESNET CA 4, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 20. května 2018
Platnost do 22. května 2028
Sériové číslo f4:ea:56:82:9a:36
Otisk SHA1 7b:2f:ba:0c:d9:3f:ee:d2:b0:69:1f:53:e7:eb:ad:05:a7:23:fc:74
Otisk SHA256 44:15:ce:97:5d:b5:64:16:16:4f:9d:09:d6:4a:b1:1c:e0:61:63:06:60:af:27:41:0c:b4:66:d3:a2:cc:8a:0a
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout
Řetěz certifikátů CESNET CA4 Stáhnout (PEM)


CESNET Personal Signing CA 2

Jméno CA CN=Personal Signing 2, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 18. dubna 2018
Platnost do 28. dubna 2028
Sériové číslo f4:ea:56:82:9a:34
Otisk SHA1 c8:97:d7:a2:14:eb:16:05:91:c1:ba:7b:0f:ea:22:62:a5:6b:e3:ba
Otisk SHA256 39:8f:2f:45:f3:0c:80:52:b4:80:3a:91:ea:4a:37:eb:43:61:b6:7e:b3:78:fe:75:bd:c4:62:b3:54:2d:5a:97
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)


CESNET Personal Signing CA

Jméno CA CN=Personal Signing, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 27. únor 2009
Platnost do 2. březen 2019
Sériové číslo F4:EA:56:82:9A:2F
Otisk SHA1 A2:EC:74:BA:FF:58:AD:51:8D:54:FE:88:57:22:C7:85:AB:D3:C1:EC
Otisk SHA256 6F:A3:C1:40:4A:3A:0F:F0:2C:E0:3C:60:A8:44:EB:B1:C3:79:C4:54:C8:F1:63:58:BF:8E:FF:DF:94:0D:3B:F6
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout


Původní CESNET CA

Činnost certifikační autority CESNET CA byla ukončena v roce 2011.

Jméno CA CN=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 17. červen 2005
Platnost do 17. červen 2025
Sériové číslo 42:B2:EA:1F
Otisk SHA1 B6:D8:8D:9D:CD:72:DF:1B:D6:CB:2E:EF:8E:64:2F:73:21:24:23:95
Otisk SHA256 BC:FD:A1:98:B5:56:97:B9:FF:F2:10:0D:E4:04:B2:CA:BA:4C:83:21:BD:B4:91:19:25:44:F5:EE:65:31:EB:E9
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout
Last modified:: 2020/05/25 17:55