cs:tsa-overview

Časové značky - Informace pro uživatele

K čemu jsou časové značky určené

Účelem je přiřadit nezpochybnitelnou časovou informaci k určitému objektu. Ta většinou slouží jako doklad, že dokument existoval v daném okamžiku v minulosti. O časové razítko k souboru může zažádat uživatel (je možné generovat časová razítka pro PDF dokumenty v Adobe Acrobat Readeru po jeho nakonfigurování) nebo server (využití při podepisování logů).

Technické parametry služby

Razítka vydává autorita časových razítek neboli TSA (Time-Stamp Authority). Sdružení CESNET provozuje dva servery (primární a sekundární) se službou časových razítek. Jejich správa je zajištěna v rámci CESNET PKI. Zdroj času je společný s ostatními časovými službami.

Servery časových razítek jsou dostupné na adresách:

Postup získání časového razítka

Následující postup je určen pouze pro OS UNIXového typu.

Máme-li soubor s názvem data.txt, ke kterému chceme získat časové razítko, nejprve musíme pomocí OpenSSL vygenerovat TSA žádost:

openssl ts -query -data data.txt -no_nonce -out data.tsq

Žádost je uložena v souboru data.tsq. Nyní stačí žádost odeslat na server časových razítek:

cat data.tsq | curl -s -S -H 'Content-Type: application/timestamp-query' --data-binary @- http://tsa.cesnet.cz:3161/tsa -o data.tsr

Razítko je nyní uloženo v souboru data.tsr.

Podmínky pro poskytování služby

V současné době je služba otevřená a je určená zejména členům a dalším registrovaným uživatelům.

Cena

Službu poskytuje sdružení CESNET bezplatně.

Kontakt

Veškeré náměty a připomínky posílejte na adresu support@cesnet.cz.

Poslední úprava: 2017/02/10 14:03