cs:tcs-zprovozneni-aktivace.html

Toto je starší verze dokumentu!


Aktivace účtu hlavního administrátora

Hlavní administrativní kontakt obdrží email ve znění:

From: DigiCert <admin@digicert.com>
Subject: DigiCert User Account Created - Action Required

Your new DigiCert user account has been created.

Your username is: user@domain.cz

Please complete the process by following the link below to set your password and configure your account.

https://www.digicert.com/link/pass.php?t=xxxx&h=yyyy

After completing the new user creation process you can log into your account here.

Thanks!

The DigiCert Team

Phone: 1-801-701-9600
Email: support@digicert.com
Live Chat: www.digicert.com

Je třeba, aby se administrátor přihlásil a nastavil si heslo k portálu DigiCertu. Neprovádějte žádné změny v nastavení na portálu DigiCertu.

Nastavením hesla administrátor aktivuje proces svého ověření. V rámci ověřování bude DigiCert telefonovat a velmi pravděpodobně nepoužije číslo uvedené na jmenování, ale telefonní číslo z veřejných seznamů. Smyslem tohoto kroku je ověřit, že dotyčný člověk na organizaci skutečně pracuje a že pracuje na pozici „Certificate Approver“. Hovor bude veden v angličtině.

Poslední úprava:: 2015/10/06 15:12