cs:tcs-issuance2.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:tcs-issuance2.html [2015/08/07 15:57]
Jan Tomášek
cs:tcs-issuance2.html [2015/08/09 09:53]
Jan Tomášek
Řádek 3: Řádek 3:
 Zpracování vaší žádosti je provedeno v několika krocích a v závislosti na zvoleném typu certifikátu (viz podání žádosti), vytíženosti správců a technických podmínkách může trvat od několika minut až po několik dnů. Životní cyklus zpracování vaší žádosti může mít tyto etapy: Zpracování vaší žádosti je provedeno v několika krocích a v závislosti na zvoleném typu certifikátu (viz podání žádosti), vytíženosti správců a technických podmínkách může trvat od několika minut až po několik dnů. Životní cyklus zpracování vaší žádosti může mít tyto etapy:
  
 +  * [[cs:​tcs-send-csr2.html|kontrola a posouzení oprávněnosti žádosti správcem pro vaši organizaci]]
 +  * schválení použití doménových jmen druhé úrovně (pokud už nebyly v posledních 3 letech schváleny) na straně DigiCertu
 +  * ověření údajů o organizaci, pokud už nebyly ověřeny
 +  * [[cs:​tcs-accept2.html|vydání certifikátu společností DigiCert]]
Poslední úprava:: 2015/08/10 16:44