cs:tcs-eduid.html

Toto je starší verze dokumentu!


Vazba mezi TCS a eduID.cz

Služba TCS (Trusted Certificate Service) potřebuje pro svou funkci identifikovat své uživatele. Předchozí verze služby provozovaná do června 2015 využívala osobní certifikáty, což pro čím dál větší podíl uživatelů vynucovalo použití CESNET CA3, jejíž pravidla vyžadují osobní setkání s registračním úředníkem.

Nová služba TCS spuštěná od července 2015 k identifikaci uživatelů místo osobních certifikátů využívá federace identit eduID.cz. To nám umožnilo sjednotit původně dva různé uživatelské portály (serverové a osobní bývaly oddělené) a také odstranit závislost na CESNET CA3, tedy především nutnost osobní návštěvy u registračního úředníka.

Pro organizace, které nejsou součástí eduID.cz, je k dispozici Hostel IdP, kde si uživatel může účet vytvořit a ověření své identity realizovat korespondenčně s využitím služeb CzechPoint.

Serverové certifikáty

Pro zpřístupnění serverových certifikátů není členství organizace v eduID.cz nezbytné, je možné vystačit s ověřeným účtem v eduID.cz Hostelu.

Admistrativní kontakt

  • potřebuje účet na IdP z eduID.cz nebo ověřený účet v eduID.cz Hostel,
  • schvaluje žádosti o serverové certifikáty,
  • má oprávnění certifikáty revokovat,
  • je zodpovědný za komunikaci s DigiCertem a dodáním potřebných administrativních dokumentů v procesu ověřování organizace.

Žadatel o serverový certifikát

  • potřebuje účet na IdP z eduID.cz nebo ověřený účet v eduID.cz Hostel,
  • může to být ta samá osoba jako administrativní kontakt.

Osobní certifikáty

Pro zpřístupnění osobních TCS certifikátů je podmínkou členství organizace v eduID.cz. To představuje povinnost organizace jmenovat administrativní kontakty a závazek organizace dodržovat politiku eduID.cz. Technicky to představuje nutnost implementovat službu Poskytovatele Identity (IdP). Pro tuto službu je nezbytné mít na organizaci implementován systém správy uživatelských identit. Členství v eduID.cz otevírá organizaci dveře k dalším službám CESNETu, jako jsou Datová úložiště, výpočetní kapacity, ale také významně usnadní přístup uživatelů k elektronickým publikacím.

Admistrativní kontakt

  • potřebuje účet na IdP organizace v eduID.cz,
  • má role a pravomoci shodné jako v případě serverových certifikátů.

Žadatel o osobní certifikát

  • potřebuje účet na IdP organizace v eduID.cz,
  • IdP vydává osobní informace o uživateli a také potvrzuje příslušnost uživatele k organizaci, pod kterou je osobní certifikát vydán.
Poslední úprava:: 2017/02/14 16:03