cs:tcs-eduid.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:tcs-eduid.html [2017/02/14 16:02]
Jan Oppolzer [Serverové certifikáty] nahrazení deflistu nadpisem + seznamem
cs:tcs-eduid.html [2017/02/14 16:03]
Jan Oppolzer [Osobní certifikáty] nahrazení deflistu nadpisy a seznamem
Řádek 28: Řádek 28:
 Pro zpřístupnění osobních TCS certifikátů je podmínkou členství organizace v eduID.cz. To představuje povinnost organizace jmenovat administrativní kontakty a závazek organizace dodržovat politiku eduID.cz. Technicky to představuje nutnost implementovat službu Poskytovatele Identity (IdP). Pro tuto službu je nezbytné mít na organizaci implementován systém správy uživatelských identit. Členství v eduID.cz otevírá organizaci dveře k dalším službám CESNETu, jako jsou Datová úložiště,​ výpočetní kapacity, ale také významně usnadní přístup uživatelů k elektronickým publikacím. Pro zpřístupnění osobních TCS certifikátů je podmínkou členství organizace v eduID.cz. To představuje povinnost organizace jmenovat administrativní kontakty a závazek organizace dodržovat politiku eduID.cz. Technicky to představuje nutnost implementovat službu Poskytovatele Identity (IdP). Pro tuto službu je nezbytné mít na organizaci implementován systém správy uživatelských identit. Členství v eduID.cz otevírá organizaci dveře k dalším službám CESNETu, jako jsou Datová úložiště,​ výpočetní kapacity, ale také významně usnadní přístup uživatelů k elektronickým publikacím.
  
-  ?? Admistrativní kontakt+==== Admistrativní kontakt ​====
-:: * potřebuje účet na IdP organizace v **eduID.cz**,​+
  
-* má role a pravomoci shodné jako v případě serverových certifikátů.+  * potřebuje účet na IdP organizace v **eduID.cz**,​ 
 +  ​* má role a pravomoci shodné jako v případě serverových certifikátů.
  
-!!+==== Žadatel o osobní certifikát ====
  
-  ​?? Žadatel o osobní certifikát:​ +  * potřebuje účet na IdP organizace v **eduID.cz**,​ 
-:: * potřebuje účet na IdP organizace v **eduID.cz**,​ +  * IdP vydává osobní informace o uživateli a také potvrzuje příslušnost uživatele k organizaci, pod kterou je osobní certifikát vydán.
- +
-* IdP vydává osobní informace o uživateli a také potvrzuje příslušnost uživatele k organizaci, pod kterou je osobní certifikát vydán. +
- +
-!!+
  
Poslední úprava:: 2020/01/07 15:01