cs:st-user-revoke4.html

Odvolání certifikátu

O odvolání certifikátu požádáte elektronickou poštou podepsanou osobním certifikátem poslanou příslušnému registračnímu úřadu. Nezapomeňte uvést sériové číslo certifikátu, který chcete odvolat a důvod pro odvolání.

Nemáte-li privátní klíč k dispozici, kontaktujte registrační úřad. Jeho pracovník s vámi domluví další postup.

Last modified:: 2019/10/31 11:07