cs:st-user-rekey4.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:st-user-rekey4.html [2019/10/31 11:03]
Jan Chvojka
cs:st-user-rekey4.html [2020/01/07 10:31]
Jan Chvojka
Řádek 5: Řádek 5:
 Pro obnovení osobního certifikátu podle tohoto návodu musí být splněny následující podmínky: Pro obnovení osobního certifikátu podle tohoto návodu musí být splněny následující podmínky:
  
-  - Máte **platný osobní certifikát** vydaný ​CESNET CA3 nebo CESNET CA4 a máte k němu příslušný privátní klíč. Pokud tomu tak není, je nutné částečně [[cs:​st-user-lost4.html|opakovat proces registrace]].+  - Máte **platný osobní certifikát** vydaný CESNET CA4 a máte k němu příslušný privátní klíč. Pokud tomu tak není, je nutné částečně [[cs:​st-user-lost4.html|opakovat proces registrace]].
   - Nový certifikát má mít **stejný obsah** jako stávající certifikát. Pokud požadujete certifikát s jiným obsahem, postupujte podle návodu [[st-user-change4.html|Změna obsahu certifikátu]].   - Nový certifikát má mít **stejný obsah** jako stávající certifikát. Pokud požadujete certifikát s jiným obsahem, postupujte podle návodu [[st-user-change4.html|Změna obsahu certifikátu]].
  
Řádek 11: Řádek 11:
  
 <WRAP center important>​ <WRAP center important>​
-ři žádosti o obnovení certifikátu **nevytvářejte** nový záznam v databázi LAI. \\ K ověření žádosti není nutná osobní návštěva registrační autority - veškerá komunikace probíhá elektronicky.+Při žádosti o obnovení certifikátu **nevytvářejte** nový záznam v databázi LAI. \\ K ověření žádosti není nutná osobní návštěva registrační autority - veškerá komunikace probíhá elektronicky.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 === Pokud máte k dispozici email s oznámením o blížící se expiraci certifikátu === === Pokud máte k dispozici email s oznámením o blížící se expiraci certifikátu ===
  
-Odpovězte na tento email. Většinou stačí ve vašem mailovém klientovi stisknout tlačítko //​Odpovědět//​ nebo //Reply// a mail odeslat. Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 nebo CESNET CA 4 certifikátem a že v odpovědi zůstal zachován původní text oznámení, nebo alespoň řádek se sériovým číslem:+Odpovězte na tento email. Většinou stačí ve vašem mailovém klientovi stisknout tlačítko //​Odpovědět//​ nebo //Reply// a mail odeslat. Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA 4 certifikátem a že v odpovědi zůstal zachován původní text oznámení, nebo alespoň řádek se sériovým číslem:
  
 <​file>​ <​file>​
Řádek 31: Řádek 31:
 <​file>​Žádám o obnovení osobního certifikátu <​file>​Žádám o obnovení osobního certifikátu
 se sériovým číslem: XX:​XX:​XX:​XX:​...</​file>​ se sériovým číslem: XX:​XX:​XX:​XX:​...</​file>​
-Sériové číslo musí být v hexadecimálním tvaru s dvojtečkami (viz návod [[cs:​cert-serial-how.html|Jak zjistit sériové číslo certifikátu]]). Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA3 nebo CESNET CA4 certifikátem.+Sériové číslo musí být v hexadecimálním tvaru s dvojtečkami (viz návod [[cs:​cert-serial-how.html|Jak zjistit sériové číslo certifikátu]]). Ujistěte se, že jste email podepsali svým CESNET CA4 certifikátem.
  
 ===== Vygenerování certifikátu ===== ===== Vygenerování certifikátu =====
Poslední úprava:: 2020/01/07 10:31