cs:st-user-new4.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:st-user-new4.html [2019/10/31 11:01] (aktuální)
Jan Chvojka vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Osobní certifikát CESNET CA4 ======
 +
 +===== Nový uživatel - první certifikát =====
 +
 +==== Vytvoření záznamu uživatele ====
 +
 +Před vydáním prvního certifikátu je nutné vytvořit **osobní záznam** v databázi žadatelů. K vytvoření záznamu slouží [[https://​lai.cesnet-ca.cz/​lai/​|WWW aplikace LAI]]. Vyplňte požadované údaje (jméno a příjmení bez diakritiky, kontaktní emailovou adresu a všechny emailové adresy, které chcete uvést v certifikátu). Dále vyberte ze seznamu svoji domovskou instituci a zvolte si dostupnou registrační autoritu (místo, kde bude ověřena vaše totožnost).
 +
 +Aplikace vám vydá náhodně vygenerovaný **přístupový kód**. Ten si opište a dobře uschovejte. Umožní vám případné změny vašeho záznamu a budete se jím prokazovat pracovníkům registrační autority.
 +
 +Po vytvoření vašeho záznamu provede aplikace kontrolu vámi zadaných emailových adres - na každou z nich pošle testovací zprávu, na kterou musíte odpovědět. Po ověření emailových adres dostanete od aplikace zprávu s instrukcemi pro další postup.
 +
 +==== Prvotní registrace - ověření totožnosti ====
 +
 +**Návštěvu registračního místa (místo i termín) je vždy nutné si předem domluvit na adrese [[ra@cesnet.cz]].** Pracovník registrační autority vám také sdělí, jaké dokumenty a podklady si máte vzít k registraci s sebou. Většinou budete potřebovat
 +
 +  * **přístupový kód** vydaný [[https://​lai.cesnet-ca.cz/​lai/​|registrační WWW aplikací LAI]]
 +  * **doklad totožnosti**
 +  * **doklad o příslušnosti k vaší domovské instituci** (pokud vámi vybraná registrační autorita neurčí jinak)
 +
 +Po provedení registrace vám registrační autorita vydá aktivační data pro vydání certifikátu. Ta použijete při generování certifikátu na WWW [[https://​registry.cesnet-ca.cz/​|generátoru certifikátů]].
 +
 +**Příklad textu dokladu o příslušnosti k organizaci** (potvrdí personální oddělení - podpis odpovědné osoby + razítko)
 +<WRAP tip>​Potvrzujeme,​ že pan X. Y., narozen 1.9.1919 v Libni, trvale bytem Libeňský most 1, 180 00 Libeň, je ke dni 15.8.2001 zaměstnancem První univerzity v Libni.</​WRAP>​
 +
 +**V Praze** nás najdete v sídle sdružení CESNET (adresa výše). Po vstupu hlavním vchodem budovy VŠCHT vystoupejte po schodišti do třetího patra, případně použijte výtah, který je k dispozici vpravo od schodiště za vrátnicí, a u vstupu do CESNETu z telefonního automatu volejte Pracoviště stálé služby. ​
 +
 +**V Brně** je registrační místo umístěno v sídle MetaCentra na adrese:\\
 +Centrum CERIT-SC MU\\
 +Šumavská 416/15 - areál CENTRUM ŠUMAVSKÁ\\
 +budova B, 3. patro - vchod od parku na Chaloupeckého náměstí\\
 +
 +Hlavním vchodem z Chalupeckého náměstí, vlevo po schodech nahoru půl patra do přízemí, průchodem vlevo mezi JÍDELNOU a automatem na kávu k výtahu v levém křídle. Výtahem do 3. patra. Z výtahu vlevo na konec chodby - dveře č. 4.128 (Centrum CERIT-SC MU a CESNET, z. s. p. o.). Kontakt dostanete od příslušného registračního úředníka.
 +
 +**V Plzni** je registrační místo v kampusu Západočeské univerzity na Borech, ​
 +v budově [[http://​support.zcu.cz/​index.php/​Jak_n%C3%A1s_najdete|Centra informatizace a výpočetní techniky]], místnost UI401.\\
  
Poslední úprava:: 2019/10/31 11:01