cs:st-user-new4.html

Osobní certifikát CESNET CA4

Nový uživatel - první certifikát

Pokud je vaše domovská organizace ve federaci eduID.cz

Pokud je vaše domovská organizace ve federaci eduID.cz, můžete si certifikát vydat samoobslužně pomocí svého účtu ve federaci. Certifikát si vydejte na portálu https://registry.cesnet-ca.cz/fed/.

Nemám účet ve federaci - vytvoření záznamu uživatele

Před vydáním prvního certifikátu je nutné vytvořit osobní záznam v databázi žadatelů. K vytvoření záznamu slouží WWW aplikace LAI. Vyplňte požadované údaje (jméno a příjmení bez diakritiky, kontaktní emailovou adresu a všechny emailové adresy, které chcete uvést v certifikátu). Dále vyberte ze seznamu svoji domovskou instituci a zvolte si dostupnou registrační autoritu (místo, kde bude ověřena vaše totožnost).

Aplikace vám vydá náhodně vygenerovaný přístupový kód. Ten si opište a dobře uschovejte. Umožní vám případné změny vašeho záznamu a budete se jím prokazovat pracovníkům registrační autority.

Po vytvoření vašeho záznamu provede aplikace kontrolu vámi zadaných emailových adres - na každou z nich pošle testovací zprávu, na kterou musíte odpovědět. Po ověření emailových adres dostanete od aplikace zprávu s instrukcemi pro další postup.

Nemám účet ve federaci - prvotní registrace - ověření totožnosti

Návštěvu registračního místa (místo i termín) je vždy nutné si předem domluvit na adrese ra@cesnet.cz. Pracovník registrační autority vám také sdělí, jaké dokumenty a podklady si máte vzít k registraci s sebou. Většinou budete potřebovat

  • přístupový kód vydaný registrační WWW aplikací LAI
  • doklad totožnosti
  • doklad o příslušnosti k vaší domovské instituci (pokud vámi vybraná registrační autorita neurčí jinak)

Po provedení registrace vám registrační autorita vydá aktivační data pro vydání certifikátu. Ta použijete při generování certifikátu na WWW generátoru certifikátů.

Příklad textu dokladu o příslušnosti k organizaci (potvrdí personální oddělení - podpis odpovědné osoby + razítko)

Potvrzujeme, že pan X. Y., narozen 1.9.1919 v Libni, trvale bytem Libeňský most 1, 180 00 Libeň, je ke dni 15.8.2001 zaměstnancem První univerzity v Libni.

V Praze nás najdete v sídle sdružení CESNET.

V Brně je registrační místo umístěno v sídle MetaCentra na adrese:
Centrum CERIT-SC MU
Šumavská 416/15 - areál CENTRUM ŠUMAVSKÁ
budova B, 3. patro - vchod od parku na Chaloupeckého náměstí

Hlavním vchodem z Chalupeckého náměstí, vlevo po schodech nahoru půl patra do přízemí, průchodem vlevo mezi JÍDELNOU a automatem na kávu k výtahu v levém křídle. Výtahem do 3. patra. Z výtahu vlevo na konec chodby - dveře č. 4.128 (Centrum CERIT-SC MU a CESNET, z. s. p. o.). Kontakt dostanete od příslušného registračního úředníka.

V Plzni je registrační místo v kampusu Západočeské univerzity na Borech, v budově Centra informatizace a výpočetní techniky, místnost UI401.

Last modified:: 2023/01/31 10:22