cs:st-tcs-server-install-apache.html

Toto je starší verze dokumentu!


Instalace pro Apache

Upravte konfigurační soubor serveru:


SSLCertificateFile server_cert_file.pem
SSLCertificateKeyFile server_key_file.pem
SSLCertificateChainFile TCS_cert_file.pem

server_cert_file.pem

soubor obsahující serverový certifikát

server_key_file.pem

soubor obsahující privátní klíč k serverovému certifikátu (privátní klíč jste vygenerovali při tvorbě žádosti o certifikát)

Chcete-li, aby Apache při startu nevyžadoval heslo k privátnímu klíči, můžete vytvořit soubor s nezašifrovaným privátním klíčem příkazem:

$ openssl rsa -in encrypted-key.pem -out decrypted-key.pem
Enter pass phrase for encrypted-key.pem: ‹heslo›
writing RSA key
$

encrypted-key.pem

soubor obsahující zašifrovaný klíč

decrypted-key.pem

soubor, do kterého bude uložen nezašifrovaný klíč

TCS_cert_file.pem

soubor obsahující certifikát certifikační autority TERENA SSL CA, lze použít kompletní řetěz stažený ze stránky s certifikátem

Poslední úprava:: 2010/02/10 15:31