cs:st-tcs-csr-java.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:st-tcs-csr-java.html [2017/02/10 13:50]
Jan Oppolzer wrap -> code
cs:st-tcs-csr-java.html [2017/02/10 13:52]
Jan Oppolzer
Řádek 28: Řádek 28:
 takto: takto:
  
-<file>+<code>
 -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
 MIICrDCCAZQCAQAwOTELMAkGA1UEBhMCQ1oxDzANBgNVBAoTBkNFU05FVDEZMBcG MIICrDCCAZQCAQAwOTELMAkGA1UEBhMCQ1oxDzANBgNVBAoTBkNFU05FVDEZMBcG
Řádek 34: Řádek 34:
 1Kr62Z/​2V4y5nmzD7HaACA== 1Kr62Z/​2V4y5nmzD7HaACA==
 -----END CERTIFICATE REQUEST----- -----END CERTIFICATE REQUEST-----
-</file>+</code>
  
 Pro žádosti s klíčem o doporučené délce 2048 bitů aplikace umožňuje Pro žádosti s klíčem o doporučené délce 2048 bitů aplikace umožňuje
 vydání certifikátu až na 3 roky. Pro žádosti s kratším klíčem je vydání certifikátu až na 3 roky. Pro žádosti s kratším klíčem je
 umožněno vydat certifikáty s dobou platnosti jen jeden rok. umožněno vydat certifikáty s dobou platnosti jen jeden rok.
Poslední úprava:: 2017/02/10 13:52