cs:st-tcs-csr-java.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:st-tcs-csr-java.html [2016/04/12 21:26]
Daniel Studený
cs:st-tcs-csr-java.html [2017/02/10 13:50]
Jan Oppolzer wrap -> code
Řádek 3: Řádek 3:
 Postup generování žádosti je uveden níže, po odeslání budete dotázání na heslo úložiště certifikátu. Postup generování žádosti je uveden níže, po odeslání budete dotázání na heslo úložiště certifikátu.
  
-<WRAP code>+<​code ​bash>
 $ cd $CATALINA_HOME/​conf \\  $ cd $CATALINA_HOME/​conf \\ 
 $ keytool -genkey -keyalg RSA -keysize 2048 \ $ keytool -genkey -keyalg RSA -keysize 2048 \
-\\      ​-keystore store.key -validity 1100 \ +    ​-keystore store.key -validity 1100 \ 
-\\      ​-dname "​CN=**server.example.org**,​ O=**organizace**,​ C=CZ" \ +    -dname "​CN=**server.example.org**,​ O=**organizace**,​ C=CZ" \ 
-\\      ​-keypass heslo_certifikatu -alias tomcat +    -keypass heslo_certifikatu -alias tomcat 
-</WRAP>+</code>
  
   ?? server.example.org   ?? server.example.org
Řádek 20: Řádek 20:
 Žádost o podpis (CSR) z privátního klíče vygenerujte takto: Žádost o podpis (CSR) z privátního klíče vygenerujte takto:
  
-<​code>​+<​code ​bash>
 keytool -certreq -keyalg RSA -file new.csr -keystore new.key -alias tomcat keytool -certreq -keyalg RSA -file new.csr -keystore new.key -alias tomcat
 </​code>​ </​code>​
Poslední úprava:: 2017/02/10 13:52