cs:st-server-cca-csr.html

Toto je starší verze dokumentu!


Vytvoření žádosti o certifikát

Na obsahu žádosti o certifikát nezáleží, certifikační autorita si z certifikátu vezme pouze veřejnou část klíče určenou k podpisu a ostatní položky žádosti o certifikát ignoruje.

OpenSSL

S pomocí OpenSSL vytvořte žádost o certifikát tímto postupem:

  1. Konfigurační soubor

Konfigurační soubor „openssl.cfg“ naleznete zde. Uložte jej na disk serveru pod jménem openssl.cfg. <

  1. Vygenerování žádosti

Žádost vygenerujte příkazem:

$ openssl req -new -keyout server.key -out request.pem -config openssl.cfg
Generating a 2048 bit RSA private key
………………………….++++++
.++++++
writing new private key to server.key
$

server.key

soubor, do kterého bude vygenerován privátní klíč

request.pem

soubor, do kterého bude uložena žádost o certifikát

openssl.cfg

konfigurační soubor, stažený v kroku Konfigurační soubor

<

Windows

Pro vygenerování žádosti ve Windows můžete použít standardních systémových nástrojů. Na hodnotě položek subjektu nezáleží. CESNET CA3 doplní vytvoří subjekt podle hodnot záznamu v databázi.

Poslední úprava:: 2014/10/06 14:52