cs:st-server-cca-csr.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:st-server-cca-csr.html [2014/10/06 14:52]
Daniel Studený
cs:st-server-cca-csr.html [2017/02/10 14:00]
Jan Oppolzer
Řádek 11: Řádek 11:
   - **Konfigurační soubor** ​   - **Konfigurační soubor** ​
  
-Konfigurační soubor "​openssl.cfg"​ naleznete {{:​cs:​openssl.cfg|zde}}. Uložte jej na disk serveru pod jménem ''​openssl.cfg''​. ​<+Konfigurační soubor "​openssl.cfg"​ naleznete {{:​cs:​openssl.cfg|zde}}. Uložte jej na disk serveru pod jménem ''​openssl.cfg''​.
   - **Vygenerování žádosti**   - **Vygenerování žádosti**
  
 Žádost vygenerujte příkazem: ​ Žádost vygenerujte příkazem: ​
-<WRAP box > $ openssl req -new -keyout //​[[st-server-cca-csr.html#​cca-server-mkreq-openssl-keyout|server.key]]//​ -out //​[[st-server-cca-csr.html#​cca-server-mkreq-openssl-reqout|request.pem]]//​ -config //​[[st-server-cca-csr.html#​cca-server-mkreq-openssl-config|openssl.cfg]]//​\\ ​+<code bash> $ openssl req -new -keyout //​[[st-server-cca-csr.html#​cca-server-mkreq-openssl-keyout|server.key]]//​ -out //​[[st-server-cca-csr.html#​cca-server-mkreq-openssl-reqout|request.pem]]//​ -config //​[[st-server-cca-csr.html#​cca-server-mkreq-openssl-config|openssl.cfg]]//​\\ ​
  ​Generating a 2048 bit RSA private key\\   ​Generating a 2048 bit RSA private key\\ 
  ​...............................++++++\\ ​  ​...............................++++++\\ ​
  ​.++++++\\ ​  ​.++++++\\ ​
  ​writing new private key to [[st-server-cca-csr.html#​cca-server-mkreq-openssl-keyout|server.key]]\\ ​  ​writing new private key to [[st-server-cca-csr.html#​cca-server-mkreq-openssl-keyout|server.key]]\\ ​
- $ </WRAP>+ $ 
 +</code>
  
  
Řádek 29: Řádek 30:
   ?? openssl.cfg   ?? openssl.cfg
 :: konfigurační soubor, stažený v kroku [[st-server-cca-csr.html#​cca-server-mkreq-openssl-get-cnf|Konfigurační soubor]] !! :: konfigurační soubor, stažený v kroku [[st-server-cca-csr.html#​cca-server-mkreq-openssl-get-cnf|Konfigurační soubor]] !!
- 
- 
- 
-< 
  
 ===== Windows ===== ===== Windows =====
Poslední úprava:: 2020/01/07 11:25