cs:openssl-kucharka

OpenSSL kuchařka

V celém návodu se používají následující jména:

  • private.key - soubor s nezašifrovaným tajným privátním klíčem
  • enciphered_private.key - soubor se zašifrovaným tajným privátním klíčem
  • request.csr - soubor s certifikační žádostí
  • certificate.pem - soubor s certifikátem vydaným uživateli příslušnou CA
  • CA_chain.pem - soubor s řetězcem certifikátů vydavatele
  • certificate.p12 - soubor formátu PKCS12 obsahující uživatelský certifikát, příslušný privátní klíč a řetězec certifikátů CA
  • my_cert - label certifikátu a privátního klíče v PKCS12 souboru („friendly name“)


Jak zjistit verzi OpenSSL

Oficiální dokumentace pro zjištění verze OpenSSL.

openssl version

Jak zjistit verzi OpenSSL s rozšířenými informacemi

openssl version -a


Genenerování privátního klíče

Oficiální dokumentace pro generování privátního klíče v OpenSSL.

Genenerování zašifrovaného privátního klíče

openssl genrsa -aes256 -out enciphered_private.key 2048

Genenerování nezašifrovaného privátního klíče

openssl genrsa -out private.key 2048


Genenerování certifikační žádosti

Oficiální dokumentace pro generování certifikační žádosti v OpenSSL.

Generování certifikační žádosti z existujícího privátního klíče

openssl req -new -key private.key -out request.csr

Generování certifikační žádosti spolu se zašifrovaným privátním klíčem

openssl req -new -newkey rsa -keyout enciphered_private.key -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 > request.csr

Generování certifikační žádosti spolu s nezašifrovaným privátním klíčem (OpenSSL verze < 3)

openssl req -new -newkey rsa -keyout private.key -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -nodes > request.csr

Generování certifikační žádosti spolu s nezašifrovaným privátním klíčem (OpenSSL verze >= 3)

openssl req -new -newkey rsa -keyout private.key -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -noenc > request.csr


Práce s PKCS12 soubory

Oficiální dokumentace pro práci s PKCS12 soubory v OpenSSL.

Generování PKCS12 souboru z certifikátu uživatele, privátního klíče a certifikačního řetězce CA

openssl pkcs12 -export -inkey private.key -in your_certificate.pem -certfile CA_chain.pem -name my_cert -out certificate.p12


Kontrola certifikátu

Výpis informací o certifikátu v lidsky čitelné podobě

openssl x509 -in certificate.pem -text -noout 

Zjištění, zda si odpovídají privátní klíč, certifikační žádost a certifikát

openssl rsa -noout -modulus -in private.key
openssl req -noout -modulus -in request.csr
openssl x509 -noout -modulus -in certificate.pem
Last modified:: 2024/04/10 11:02