cs:ch-tcs-r-digicert-crt-crl.html

Kořenové certifikáty a revokační seznamy robotových certifikátů TCS

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS GRID Robot Email. Tyto certifikační autority jsou shodné s certifikačními autoritami osobních certifikátů TCS (eScience).

DigiCert Assured ID Root CA

Jméno CA CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Vydavatel CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 10. listopad 2006
Platnost do 10. listopad 2031
Sériové číslo 0C:E7:E0:E5:17:D8:46:FE:8F:E5:60:FC:1B:F0:30:39
Otisk SHA1 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43
Otisk SHA256 3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)

TERENA eScience Personal CA 3

Jméno CA CN=TERENA eScience Personal CA 3, O=TERENA, L=Amsterdam, ST=Noord-Holland, C=NL
Vydavatel CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 18. listopad 2014
Platnost do 18. listopad 2024
Sériové číslo 02:B7:C9:DD:AD:D2:BD:09:EB:59:C4:5C:90:0C:60:78
Otisk SHA1 B1:3C:DB:C0:6C:11:38:35:C9:54:20:F7:A0:D7:8F:51:34:6D:72:7E
Otisk SHA256 FD:A9:47:20:8B:FA:32:03:A6:C5:7B:87:14:A6:47:B7:00:9E:51:68:E8:89:51:34:54:50:B1:D2:D3:F9:1A:7D
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)
Poslední úprava:: 2017/02/14 11:15