cs:ch-tcs-r-digicert-crt-crl.html

Kořenové certifikáty a revokační seznamy robotových certifikátů TCS

Na této stránce jsou uvedeny popisy, certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů certifikačních autorit poskytujících službu CESNET TCS GRID Robot Email. Tyto certifikační autority jsou shodné s certifikačními autoritami osobních certifikátů TCS (eScience).

DigiCert Assured ID Root CA

Jméno CA CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Vydavatel CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 10. listopad 2006
Platnost do 10. listopad 2031
Sériové číslo 0C:E7:E0:E5:17:D8:46:FE:8F:E5:60:FC:1B:F0:30:39
Otisk SHA1 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43
Otisk SHA256 3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C
Certifikát CA Instalovat (DER)Stáhnout (PEM)Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl3.digicert.com)
Stáhnout (crl4.digicert.com)

GEANT eScience Personal CA 4 (mezilehlý certifikát)

Jméno CA C=NL, O=GEANT Vereniging, CN=GEANT eScience Personal CA 4
Vydavatel C=US, ST=New Jersey, L=Jersey City, O=The USERTRUST Network, CN=USERTrust RSA Certification Authority
Platnost od 18. únor 2020
Platnost do 1. květen 2033
Sériové číslo aa:32:72:ee:da:1b:19:a6:37:f6:f2:56:2a:f4:ee:f1
Otisk SHA1 ad:5f:20:a4:13:b8:31:5f:1c:5f:0c:9a:ed:79:c9:83:15:76:33:06
Otisk SHA256 d0:38:2a:c5:81:9f:95:ad:10:23:8c:be:6e:3c:4e:d3:d8:24:1c:d9:54:d2:65:3f:ea:47:0a:c9:f3:90:cd:4d
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout (crl.usertrust.com)
Last modified:: 2017/02/14 11:15