cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/07/21 15:58]
Jan Chvojka [GEANT EV RSA CA 4 (mezilehlý certifikát)]
cs:ch-tcs-ev-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/07/21 16:01] (aktuální)
Jan Chvojka [USERTrust RSA Certification Authority (mezilehlý certifikát)]
Řádek 29: Řádek 29:
 ^ Otisk SHA256 ​ | 68:​b9:​c7:​61:​21:​9a:​5b:​1f:​01:​31:​78:​44:​74:​66:​5d:​b6:​1b:​bd:​b1:​09:​e0:​0f:​05:​ca:​9f:​74:​24:​4e:​e5:​f5:​f5:​2b | ^ Otisk SHA256 ​ | 68:​b9:​c7:​61:​21:​9a:​5b:​1f:​01:​31:​78:​44:​74:​66:​5d:​b6:​1b:​bd:​b1:​09:​e0:​0f:​05:​ca:​9f:​74:​24:​4e:​e5:​f5:​f5:​2b |
 ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.txt | Náhled (TXT) }} | ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.txt | Náhled (TXT) }} |
-^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/AAACertificateServices.crl|Stáhnout (crl.comodoca.com)]] ​ |+^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] ​ |
  
 \\ \\
Poslední úprava:: 2020/07/21 16:01