cs:ch-tcs-esci-ssl-ca-4-crt-crl.html

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:ch-tcs-esci-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/05/22 15:43]
Jan Chvojka [GEANT eScience SSL CA 4 (mezilehlý certifikát)]
cs:ch-tcs-esci-ssl-ca-4-crt-crl.html [2020/05/26 12:30] (aktuální)
Jan Chvojka [GEANT eScience SSL CA 4 (mezilehlý certifikát)]
Řádek 15: Řádek 15:
 ^ Otisk SHA256 ​ | d7:​a7:​a0:​fb:​5d:​7e:​27:​31:​d7:​71:​e9:​48:​4e:​bc:​de:​f7:​1d:​5f:​0c:​3e:​0a:​29:​48:​78:​2b:​c8:​3e:​e0:​ea:​69:​9e:​f4 | ^ Otisk SHA256 ​ | d7:​a7:​a0:​fb:​5d:​7e:​27:​31:​d7:​71:​e9:​48:​4e:​bc:​de:​f7:​1d:​5f:​0c:​3e:​0a:​29:​48:​78:​2b:​c8:​3e:​e0:​ea:​69:​9e:​f4 |
 ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​aaa_certificate_services.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.txt | Náhled (TXT) }} | ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​aaa_certificate_services.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​aaa_certificate_services.txt | Náhled (TXT) }} |
-^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|http://crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl]]<​HTML><​br></​HTML>​[[http://​crl.comodo.net/​AAACertificateServices.crl|http://crl.comodo.net/​AAACertificateServices.crl]] |+^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|Stáhnout (crl.comodoca.com)]]<​HTML><​br></​HTML>​[[http://​crl.comodo.net/​AAACertificateServices.crl|Stáhnout (crl.comodo.net)]] |
  
 \\ \\
Řádek 29: Řádek 29:
 ^ Otisk SHA256 ​ | 68:​b9:​c7:​61:​21:​9a:​5b:​1f:​01:​31:​78:​44:​74:​66:​5d:​b6:​1b:​bd:​b1:​09:​e0:​0f:​05:​ca:​9f:​74:​24:​4e:​e5:​f5:​f5:​2b | ^ Otisk SHA256 ​ | 68:​b9:​c7:​61:​21:​9a:​5b:​1f:​01:​31:​78:​44:​74:​66:​5d:​b6:​1b:​bd:​b1:​09:​e0:​0f:​05:​ca:​9f:​74:​24:​4e:​e5:​f5:​f5:​2b |
 ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.txt | Náhled (TXT) }} | ^ Certifikát CA | {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.crt | Instalovat (DER) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.pem | Stáhnout (PEM) }} — {{ :​certs:​usertrust_rsa_certification_authority.txt | Náhled (TXT) }} |
-^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|http://crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl]]  |+^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.comodoca.com/​AAACertificateServices.crl|Stáhnout (crl.comodoca.com)]]  |
  
 \\ \\
Řádek 40: Řádek 40:
 ^ Platnost do  | 1. květen 2033 | ^ Platnost do  | 1. květen 2033 |
 ^ Sériové číslo ​ | 37:​db:​9a:​38:​06:​d7:​0a:​c7:​3e:​38:​d1:​df:​ef:​6e:​51:​2a | ^ Sériové číslo ​ | 37:​db:​9a:​38:​06:​d7:​0a:​c7:​3e:​38:​d1:​df:​ef:​6e:​51:​2a |
-^ Otisk SHA1  | E9:3B:5F:C1:89:2B:​69:​31:​61:​84:​F1:DD:1E:A0:C5:F7:71:6F:85:96 | +^ Otisk SHA1  | e9:3b:5f:c1:89:2b:​69:​31:​61:​84:​f1:dd:1e:a0:c5:f7:71:6f:85:96 | 
-^ Otisk SHA256 ​ | 27:7F:0F:CA:26:3E:12:85:6D:BA:A4:DD:0A:DF:04:20:4F:7F:98:CF:D7:2C:E9:C9:38:07:E3:77:E3:4C:88:76 | +^ Otisk SHA256 ​ | 27:7f:0f:ca:26:3e:12:85:6d:ba:a4:dd:0a:df:04:20:4f:7f:98:cf:d7:2c:e9:c9:38:07:e3:77:e3:4c:88:76 | 
-^ Certifikát CA  | {{ :certs:geant_ov_rsa_ca_4.crt | Instalovat (DER)}} ---  {{ :certs:geant_ov_rsa_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} --- {{ :certs:geant_ov_rsa_ca_4.txt | Náhled (TXT)}} |+^ Certifikát CA  | {{ :certs:geant_escience_ssl_ca_4.crt | Instalovat (DER)}} ---  {{ :certs:geant_escience_ssl_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} --- {{ :certs:geant_escience_ssl_ca_4.txt | Náhled (TXT)}} |
 ^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] | ^ Aktuální CRL  | [[http://​crl.usertrust.com/​USERTrustRSACertificationAuthority.crl|Stáhnout (crl.usertrust.com)]] |
  
-\\+^ Řetěz certifikátů ​ | {{ :​certs:​chain_geant_escience_ssl_ca_4.pem | Stáhnout (PEM)}} | 
  
-^ Řetěz certifikátů ​ | [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​chain_geant_escience_ssl_ca_4.pem| Stáhnout (PEM)]] | 
Poslední úprava:: 2020/05/22 15:43